Swedsoft i juryn för East Sweden Hack

I söndags besökte Swedsofts ordförande Stefan Andersson East Sweden Hack 2015 i egenskap av Jurymedlem för kategorin ”Bästa Kombinationskraft”. Här är hans upplevelser från hackatonet.

Innan själva uppvisning (pitch:en) av lagens innovationer så kunde jag vandra runt bland lagen i CreActives lokaler i Mjärdevi. Trots tidspress och att man hållit igång sedan fredag eftermiddag märktes ingen trötthet – tvärtom var diskussionerna och engagemanget intensivt. Jag slogs av en hälsosam kaxighet och självförtroende från samtliga lag. Man tror på sina lösningar och känner passionerat för det problem man vill lösa. Lösningar växer fram till stor del genom att kombinera eller koppla ihop redan existerande applikationer och hårdvara – fast på ett klurigt sätt. Detta kallas i andra sammanhang för Systemintegration.

Lagarbetena avslutades med presentation (sk pitch) av sina alster för publiken och för de olika jurygrupperna. Under presentationerna kunde jury-grupperna intervjua de olika lagen och lagen visade verkligen även talang för marknadsföring och entreprenörskap. Jättekul tycker jag.

lag18-esh15
Bild. Lag #18 under sin pitch av ”En app som hjälper dig att koppla av med musik” av Sara Martin, Malin Sandell, Julia Nilsson och Linnea Rothin.

Mot slutet av kvällen samlades jurygrupperna för att kora en vinnare i sina respektive kategorier. Även här fanns ett inslag av tidspress och det var verkligen inte lätt att hitta en enda vinnare. Det var mycket hög standard på bidragen. I den jury jag deltog i, dvs ”Bästa Kombinationskraft”, diskuterades det livligt och länge tills vi enades om wildcard-lagets innovation: ”Ett hjälpmedel som loggar och analyserar en bipolärs sömn – både mängden sömn samt sömnkvaliteten”. Den hade ett tydligt behov och man hade skapat nytta som man löst med kreativ och innovativ höjd inkluderande utnyttjande av flera datakällor.

wildcardlaget-vinnare-esh15
Bild. Wildcardlaget bestående av Jessica Daberius, Torkel Danielsson, Louise Fuchs och Simon Hällström.

Sammantaget så var det verkligen ett event som gav mig energi och framtidstro. Denna typ av övningar borde i någon form vara ett återkommande inslag i skolan. Jag blir även nyfiken på att prova detta upplägg med industri och akademi med syfte att överbrygga industri- respektive forskningsperspektiv. Hur ska vi kunna lära oss av detta, att försöka involvera den här kraften i våra utvecklingsprojekt ute i industrin?

Läs gärna mer och se filmerna från hacket på eastswedenhack.se

Stefan Andersson, ordf. Swedsoft

stefan-Bästa-Kombinationskraft
Extra: Bild på juryn för ”Bästa Kombinationskraft” från vänster Stefan Andersson, Niclas Foch, Björn Rudin och Göran Carlzon.


Nyheter


Sommarhälsningar från Swedsoft

Vårens möten och händelser I starten på det nya året presenterade vi, tillsammans med lärosätena som är med i vårt

Swedsofts synpunkter på dataakten

Swedsoft har tagit del av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till

Three universities & one course on digitalized production – Challenges and lessons learned

Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet har tillsammans utvecklat kursen Digitally-enabled production för yrkesverksamma. Kursen syftar till att stödja och

Artificial and human intelligence through learning: Why industry 4.0 needs a human-centric perspective

Andreas de Blanche är universitetslektor på Högskolan väst och forskar i distribuerade nätverk, simuleringar samt vilket inflytande Industri 4.0 kan