Workshop om Skolverkets Nationella IT-strategier

Den 13 januari samlades runt hundra personer hos Swedsoft för en workshop med syfte att diskutera och ge input till Skolverkets nationella IT-strategi.

I höstas gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokument för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Trippel Helix-projektet, som tidigare beviljats av Vinnova, har bl a som mål att stödja och bidra till Skolverkets uppdrag. Projektet syftar även till att skapa nationell samling kring innehåll och pedagogik för skolans digitalisering med ett skol-, näringslivs- och akademiskt perspektiv. Som ett led i projektet genomfördes under onsdagen den 13 januari den första av tre workshops på Teknikföretagen i Stockholm

Workshopen inleddes med en introduktion av Swedsofts ordförande Stefan Andersson och projektledaren Fredrik Heintz från Linköpings universitet. Därefter beskrev Peter Karlberg från Skolverket det uppdrag som regeringen lagt på skolverket och vad man önskar för input till det arbetet.

Peter Karlberg från Skolverket.

Därefter fortsatte workshopen med diskussion om begreppen Digital Kompetens, Datalogiskt Tänkande samt Programmering. Syftet med detta var att bidra till att ensa språkbruk och överbrygga de olika intressenternas perspektiv för att underlätta den fortsatta diskussionen under eftermiddagen.

Efter lunch tog representanter från skola, näringsliv och akademin till orda och höll korta anföranden om sin syn på vikten av att stärka Sverige inom digitalisering. Vi fick höra läraren Helena Kvarnsell från Björknässkolan, Dekanen Jörgen Nissen från Linköpings universitet och entreprenören Martin Lorentzon (grundare till Spotify och TradeDoubler samt ledamot i TeliaSoneras styrelse).

Spotify Martin Lorentzon

Martin Lorentzon, Spotify, håller sitt anförande.

Efter dessa inspirerande anföranden fortsatte grupparbetena med frågorna vad ser vi för långsiktigt mål för den nationella IT strategin och hur skall vi ta oss dit.

Allt material som visades under dagen samt dokumentation av de tio gruppernas arbete under workshopen finns dokumenterat på Twitter i hashtaggen #TrippelHelix (vi trendade, med andra ord var ett av de mest diskuterade/inflytelserika ämnena på Twitter i Sverige under tiden) samt i Facebook-eventet.

Engagerade deltagare i workshopen från skola, näringsliv och akademi.

Hade du inte möjlighet att delta? Det finns möjlighet att diskutera kursplanerna på workshops i Göteborg och Lund. Skynda dig att anmäla dig, platserna börjar ta slut.

Läs även Computer Swedens sammanfattning av Skolverkets presentation.


Nyheter


Sommarhälsningar från Swedsoft

Vårens möten och händelser I starten på det nya året presenterade vi, tillsammans med lärosätena som är med i vårt

Swedsofts synpunkter på dataakten

Swedsoft har tagit del av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till

Three universities & one course on digitalized production – Challenges and lessons learned

Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet har tillsammans utvecklat kursen Digitally-enabled production för yrkesverksamma. Kursen syftar till att stödja och

Artificial and human intelligence through learning: Why industry 4.0 needs a human-centric perspective

Andreas de Blanche är universitetslektor på Högskolan väst och forskar i distribuerade nätverk, simuleringar samt vilket inflytande Industri 4.0 kan