Möten och event


På denna sida hittar du:

  • Presentationer från event
  • Handlingar för tidigare och kommande medlems- och föreningsmöten.

2017-11-23 Höstmöte Swedsoft

Handlingar PDF Ladda ner
Program och deltagarlista - eftermiddag PDF Ladda ner
Presentationer från eftermiddagen PDF Ladda ner

2017-10-18&19 STEW 2017

Folder PDF Ladda ner

2017-08-30 Från produkt till tjänst

Folder PDF Ladda ner
"Från maskin till tjänster, en bransch i förändring", Peter Sjöberg, Research Engineer, Volvo Construction Equipment PDF Ladda ner
"Verksamhetsmodellering som katalysator i systemutvecklingsarbetet", Lars-Olof Kihlström, Principal consultant, Syntell PDF Ladda ner
"Digitaliseringen av det offentliga Sverige – några erfarenheter", Karin García Ambrosiani, Principal consultant, Syntell & Mats Goffhé, E-förvaltningsstrateg, Ekonomistyrningsverket PDF Ladda ner

2017-06-08 Events that changed the IT world

Folder PDF Ladda ner
Swedsoft presentation PDF Ladda ner
"Experiences and Reflections of a Computer and Systems Engineering Pioneer", Harold “Bud” Lawson PDF Ladda ner
"Identity-Defined Networking: The last Chance for Humans vs. Things?", Andrei Gurtov Ladda ner

2017-03-30 - Vårmöte

Folder - Vårmöte PDF Ladda ner
Presentation vårmöte PDF Ladda ner
Folder - workshop om statistik PDF Ladda ner

2016-12-07 - Höstmöte och seminarium Voices of Swedsoft

Folder - Höstmöte PDF Ladda ner
Presentation - Föreningsmöte PDF Ladda ner
Presentation - Medlemsmöte PDF Ladda ner
Folder - Seminarium Voices of Swedsoft PDF Ladda ner
Motivationsdriven verksamhet – en approach för att låta människor blomstra och öka effektiviteten i en organisation. Niklas Lindhardt, Culture Builder, CaptureInnovation PDF Ladda ner
Becoming an always improving development organization, Anna Sandberg, Head of R&D Operations, Ericsson Ladda ner
Just-in-Time Decision Making, Johan Karlsson, Agil Coach, Hansoft PDF Ladda ner
Accelerating the Digitalization of Industry, Jan Bosch, Director/Professor of Software Engineering, Software Center Ladda ner
The SW Development System – where we are after 2016, Jonas Wigander, Chief Process Architect SW Development System, Ericsson Ladda ner
Living up to the software skills challenge, Malin Rosqvist, Projektledare, Mälardalens högskola och Ian Dunne, Adjunkt Associate Professor, Institutionen för datavetenskap, Linnéuniversitetet Ladda ner
MDE4IoT: Supporting the Internet of Things with Model-Driven Engineering, Romina Spalazzese, Dr / Senior Lecturer, Malmö University Ladda ner
Swedsoft – Samlar svensk mjukvara, Stefan Andersson, ordförande, Swedsoft PDF Ladda ner

Framtiden inom mjukvaruutveckling

2016-11-29 - Folder PDF Ladda ner
Speed, Data and Ecosystems: The Future of Software Engineering, Jan Bosch, Chalmers PDF Ladda ner
Organizational Maturity and Ecosystem Platforms, Jesper Andersson, Linnéuniversitetet PDF Ladda ner
Ecosystem-Driven R&D: Strategies for Value Co-Creation And Innovation, Helena Holmstöm Olsson, Malmö Högskola PDF Ladda ner
Swedsoft – Samlar svensk mjukvara, Gabriel Modéus, Swedsoft PDF Ladda ner
Affärsmässig nytta med ett öppet API, Marcus Thomasson, Fortnox PDF Ladda ner
PLUS+1 ett ekosystem för styrsystemutveckling till tunga fordon, Fredrik Björn, Danfoss PDF Ladda ner
Ecosystem in an Educational context, Mikael Wahlberg, IST PDF Ladda ner
Vårdens och hälsans digitalisering – en utmaning för alla företag?, Göran Petersson, professor, läkare samt verksamhetsledare för e-Hälsoinstitutet PDF Ladda ner

12-13 okt 2016 - Software Technology Exchange Workshop, STEW

Program folder PDF Ladda ner
Opening speach, Pontus De Laval, Saab PDF Ladda ner
"Software Ecosystems for the Internet of Things" Jakob Axelsson, SICS/ Mälardalen University PDF Ladda ner
"AUTO-CAAS: Model-Based Fault Prediction and Diagnosis of Automotive Software", Wojciech Mostowski and Mohammad Reza Mousavi, Centre for Research on Embedded System, Halmstad University PDF Ladda ner
"Why a values-driven approach is necessary to stimulate innovation in SW development", Niklas Lindhardt, CaptureInnovation PDF Ladda ner
"KEYNOTE: Speed, Data and Ecosystems: Excelling in a Software Driven World", Jan Bosch, Chalmers University of Technology & Software center PDF Ladda ner
"The Lack of Sharing of Customer Data in Large Software Organizations", Aleksander Fabijan & Helena H. Olsson, Malmö University PDF Ladda ner
"On the Integration of System Anatomy, System Architecture and Project Management", Lars Taxén, Linköping University and Peter Olow, Knowit TM PDF Ladda ner
"Exploratory testing - black or white?", Per Runeson, Lund University PDF Ladda ner
"Implementing an organizational capability for systems management – a model based approach", Tom Strandberg, Syntell PDF Ladda ner
"Swedsoft - gathering Swedish software", Stefan Andersson, Chairman Swedsoft/Future Programs Saab Aeronotics PDF Ladda ner
"Challenges, Opportunities, and Recommendations for Scaling Agile in Mechatronics Organizations", Ulrik Eklund, Malmö University PDF Ladda ner
"Model-based development of vehicular embedded systems", Alessio Bucaioni, Mälardalen University PDF Ladda ner
"SCALARE – supporting the industry in SCALing softwARE capabilities", Henrik Cosmo, Addalot, MAPCI and Max Sunemark, Addalot PDF Ladda ner
"KEYNOTE: Towards the Networked Society – a software challenge", Ulf Wahlberg, VP Industry and Research Relations Ericsson PDF Ladda ner
"Ontology-based software test case generation (OSTAG)", Vladimir Tarasov, Jönköping University, School of Engineering, Department of Computer Science and Informatics PDF Ladda ner
"Eiffel – Achieving Enterprise Scale Continuous Integration and Delivery Traceability", Daniel Ståhl and Kristofer Hallén, Ericsson PDF Ladda ner
"Pre-runtime scheduling of avionic systems", Elina Rönnberg, Linköping University and Saab PDF Ladda ner
"An industrial application of the Semantic web technology", Dag Rende, FindOut Technologies AB PDF Ladda ner

2016-05-03 Seminarium – effektiv backlog hantering vid agil produktutveckling

Backloghantering – ditt viktigaste redskap – erfarenheter från en Scrum Master – Henrik Johansson, Combitech PDF Ladda ner
Alternativa backlog strukturer & utmaningar för produktägare – Johan Karlsson, Hansoft PDF Ladda ner
KOMMER SNART - Folder för evenemang med deltagarförteckning & program PDF Ladda ner

2016-04-05 - Förenings- och medlemsmöte samt seminarium Security in complex software intensive systems

Security Challenges and Solutions in IoT systems - Christian Gehrmann, SICS PDF Ladda ner
Security Issues when using Open Source Software - Fredrik Hugosson, AXIS PDF Ladda ner
Comparing Safety and Security Standards - Nicolas Martin-Vivaldi, Addalot PDF Ladda ner
Handlingar medlemsmöte PDF Ladda ner
Handlingar föreningsmöte PDF Ladda ner
Folder för evenemang med deltagarförteckning & program PDF Ladda ner