Påverkans- och informationsarbete

Vi bedriver påverkans- och informationsarbete i syfte att:

 • Vara en samlande röst för mjukvarusverige (språkrör) för att påverka politiker och beslutsfattare.
 • Etablera kommunikationsplattform kring följande huvudbudskap:
  • Vi samlar mjukvarusverige: Swedsoft är en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Vi välkomnar medlemmar från företag, akademier och offentlig sektor som är intresserade av mjukvaruutveckling.
  • Framtiden är skriven i kod: Vårt mål är att göra Sverige till ett internationellt erkänt innovationscenter för mjukvaruintensiva system och därmed bidra till stärkt välfärd och ökad industriell konkurrenskraft i alla domäner: samhälleliga, industriella och vetenskapliga.
  • Framtiden är skriven i kod: Mera mjukvara i produkter och tjänster, nya kompetensbehov, komplexare system, komplexare organisationer för produktutveckling, smartare/intelligentare system, samt fortsatt globalisering och ökad konkurrens.
  • Made In Sweden: Svenskutvecklade mjukvaruintensiva system skall i den internationella konkurrensen betraktas som innovativa, högkvalitativa och kostnadseffektiva.
  • Sverige är idag en nation i spetsen för innovation och forskning kring mjukvaruintensiva system, men det behövs långsiktiga, nationella och konkreta satsningar (utbildning, forskning mm) för att säkra denna position.

Utifrån kommunikationsplattformen för vi en aktiv dialog med riktade budskap till Swedsofts huvudsakliga intressenter.

Inom påverkans- och informationsarbete har vi bland annat:

Bild av Ankara, licensierad under CC BY-SA 3.0.