Samverkan & nätverksbyggande

Swedsoft arbetar med att skapa regionala och ett nationellt nätverk med syfte att:

  • Främja och stimulera nätverkande för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft.
  • Kunskapsspridning – mellan och inom företag, offentlig sektor och akademi, så att erfarenheter, forskningsbehov och forskningsresultat sprids.
  • Fånga idéer som skapas i gränsytorna mellan olika aktörer i innovationssystemet för att initiera strategiska projekt och/eller gemensamma projektansökningar.
  • Skapa momentum i föreningens frågor genom aktiva medlemmar och deras nätverk.

Inom Samverkan & nätverksbyggande arbetar vi med:

  • Att samla medlemmars röst nationellt i debattartiklar och inspel
  • Samling av mjukvarusverige
  • Nationella och regionala seminarier och workshops
  • Software Technology Exchange Workshop
  • Lindholmen Software Development Day
  • Kompetensutveckling av yrkesverksamma