Samverkan & nätverksbyggande

Swedsoft arbetar med att skapa regionala och ett nationellt nätverk med syfte att:

 • Främja och stimulera nätverkande för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft.
 • Kunskapsspridning – mellan och inom företag, offentlig sektor och akademi, så att erfarenheter, forskningsbehov och forskningsresultat sprids.
 • Fånga idéer som skapas i gränsytorna mellan olika aktörer i innovationssystemet för att initiera strategiska projekt och/eller gemensamma projektansökningar.
 • Skapa momentum i föreningens frågor genom aktiva medlemmar och deras nätverk.

Inom Samverkan & nätverksbyggande arbetar vi med:

 • Att samla medlemmars röst nationellt i debattartiklar och inspel
 • Samling av mjukvarusverige
 • Nationella och regionala seminarier och workshops
 • Software Technology Exchange Workshop
 • Lindholmen Software Development Day
 • Kompetensutveckling av yrkesverksamma
 • Arbets- och nätverksgrupper som vill diskutera specifika ämnen. Just nu finns följande grupper: