Swedsoft nätverk & arbetsgrupper

Inom Swedsoft finns möjligheten att driva nätverk och arbetsgrupper för dem som vill engagera sig extra i en specifik fråga.

Genom dessa detta kan medlemmar inom Swedsoft driva olika former av nätverk för frågor som de är extra intresserade av. Nätverken är som regel öppna för alla, men koordineras av en medlem i Swedsoft.

Föreningen erbjuder dessa nätverk stöttning med bland annat kommunikation, att sprida slutsatser och erbjuda olika former av strukturer för nätverken.

Är ni intresserade av att starta ett nätverk eller en arbetsgrupp?

För att komma igång behöver vi lite information om bland annat syfte med nätverket, vem som är sammankallande för det och hur man avser att samverka med eventuella andra närliggande nätverk som kan finnas inom intresseområdet eller i regionen som ni vill ha ett nätverk. Kontakta kansliet för mer information om hur ni snabbt kan komma igång.

Nuvarande nätverk och arbetsgrupper

  • Industrial Open Source Network