Industrial Open Source Network

Industrial Open Source Network är ett nätverk inom Swedsoft öppet för näringsliv och akademi som är intresserade av open source.

Ett öppet nätverk med syfte att:

 • Öka Sveriges förmåga att använda Open Source vid systemutveckling
  • Ökar svensk mjukvaras konkurrenskraft! (Swedsofts övergripande mål)
 • Kunskapsspridning mellan olika företag och akademi.
 • Nätverksbyggande

Nätverkets inriktning och omfattning:

 • Regelbundna träffar där deltagarna delger utmaningar och erfarenheter
 • Nätverket är öppet för alla, varje deltagare står för sin egen tid och kostnad
 • Nätverket driver gemensamt sin egen agenda och beslutar t ex om innehåll på möten mötesfrekvens och mötesplats
 • Nätverksmedlemmar uppmuntras att stå som värd för nätverksträffar

Vilka är vi? (Preliminärt)

 • Företag: Saab, Ericsson, imCode, Addalot, Sony mobile, Qlik, Scania, Axis,
 • Akademi: Lund University, Blekinge Tekniska Högskola

Kommande nätverksträffar

TBA

Lästips

Intresserad av att delta?

Addalot agerar som koordinator för nätverket. Intresserade kan höra av sig till
Nicolas Martin-Vivaldi på Addalot för mer information och anmälan.
Maila nicolas.martin-vivaldi@addalot.se eller ring +46 706 800 521