Strategiska projekt

Våra strategiska projekt är specifika projekt för att utveckla Swedsoft och nå de långsiktiga målen för Swedsoft.

Swedsoft har som mål att samtliga medlemmar ska vara engagerade i något av de projekt som drivs. Medlemmar i Swedsoft har även möjlighet att initiera projekt som passar mot Swedsofts verksamhetsplan.

Nuvarande projekt: