Nuläge och framtid inom mjukvaruutveckling

Swedsoft, Blekinge Tekniska Högskola och CaptureInnovation driver ett Vinnovafinansierat projekt där behovet av kompetens inom mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling ska analyseras genom insamling av data och statistik som tydligt belyser nuläge och framtida behov. Detta för att bidra till att Sverige ska kunna möta den globala konkurrensen och i tid fatta rätt beslut.

Projektet kommer också att ta fram förslag på metoder för löpande uppföljningar. Projektet har inspirerats av rekommendationer i Digitaliseringskommissionens slutbetänkande.

I projektet kommer även SCB vara involverade i att samla in enkätsvar och göra kvalitativa intervjuer.

Målet med studien är att den ska vara användbar för bland annat:

  • Beslut för företag på satsningar, kompetensutveckling med mera.
  • Beslut av utbildningsaktörer, privata som offentliga, kring innehåll i kurser och utbildningar med mera.
  • Beslut av myndigheter kring satsningar för att stärka svensk konkurrenskraft inom mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling.

 

Nyheter

Vi har publicerat ett antal nyheter om projektet. Här finns en sammanställning:

Externa länkar

Media om projektet

Workshops

Inom projektet har det arrangeras ett antal workshops med syfte att få in input på vad vi bör undersöka. Detta som en chans att påverka vad som lyfts fram. Vi vill peka på de behov och utmaningar som svenska företag har, nu och i framtiden. Hur vi som nation kan bli starkare, bland annat genom rätt kompetenser.