Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering

Genom projektet Trippel Helix arbetade vi med digitaliseringen av skolan.

Målet med projektet var att skola, näringsliv och akademi, med regional förankring, tillsammans skulle formulera en gemensam konkret och genomförbar handlingsplan koordinerad med Skolverkets kommande IT-strategi och som drev på tankemässig och verksamhetsmässig förändring av framtidens skola baserat på digitaliseringens möjligheter och de kunskapskrav som följer med den.

Med ett arbetssätt baserat på Trippel Helix-modellen (dvs samverkan mellan näringsliv, akademi och skola) påvisade projektet möjligheter samt skapade enighet och förebilder för fortsatt utveckling av skolans och lärarutbildningens verksamhet mot visionen att:
Svensk skola är, genom kunskap och förmåga att använda digitaliseringens möjligheter, världsledande i att skapa kritiskt tänkande, kreativa ungdomar med moderna kunskaper och med förmåga att hålla kunskapen uppdaterad genom nyfikenhet och fortsatt aktiv kunskapsinhämtning.

Rapporter

Workshops och evenemang

2017

2016

  • 6 juli, Programmering i skolan – ett måste för framtidens jobb!, Almedalen
  • 9 feb, Workshops om Nationell samling kring Skolverkets nya läroplaner för grund- och gymnasieskolan, Lund
  • 5 feb, Workshops om Nationell samling kring Skolverkets nya läroplaner för grund- och gymnasieskolan. Göteborg
  • 13 jan, Workshop om Nationell samling kring Skolverkets IT-strategier, Stockholm