Utbildning & kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett viktigt område inom vilket Swedsoft bedriver verksamhet med syfte att:

  • Säkra att svensk utbildning från förskola och grundskola till gymnasium och högre utbildning avseende digitalisering håller världsklass
  • Möjliggöra livslångt lärande som möter teknikutveckling och ändrade kompetensbehov
  • Genom ovan bidra till att det finns tillgång till efterfrågad kompetens som gör företag etablerade i Sverige konkurrenskraftiga och innovativa över tiden.

Swedsoft inom med följande inom kompetensförsörjning:

Bild av Lucélia Ribeiro, licensierad under CC BY-SA 2.0.