Medlems- & serviceavgifter

Avgifterna är uppdelade på medlemsavgift (10%, ej momsbelagd, ej avdragsgill) och serviceavgift (90%, momsbelagd, avdragsgill).

Avgift 2018 & 2019

Kategori Omsättning Serviceavgift Medlemsavgift Total avgift
1 0-10 MSEK 5 400 600 6 000
2 10-20 MSEK 9 000 1 000 10 000
3 20-50 MSEK 13 500 1 500 15 000
4 50-75 MSEK 22 500 2 500 25 000
5 75-100 MSEK 27 000 3 000 30 000
6 100-1000 MSEK 36 000 4 000 40 000
7 1 000-10 000 MSEK 49 500 5 500 55 000
8 10 000 MSEK -> 63 000 7 000 70 000
Akademi, institut & organisationer 24 750 2 750 27 500

Omsättningen för avgiften avser föregående års omsättning (alltså 2017 för år 2018 och 2018 för år 2019).