Vi driver

Swedsoft verkar för att stärka Sveriges roll som ett internationellt erkänt innovationscenter för mjukvara och bidrar till att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft baserat på mjukvara i alla domäner: samhälleliga, industriella och vetenskapliga.

Made in Sweden – Svenskutvecklade mjukvaruintensiva system skall i den internationella konkurrensen betraktas som innovativa, högkvalitativa och kostnadseffektiva.

Swedsoft samlar svensk mjukvara genom att:

 • Vara en opinionsbildare för kunskap och kompetens om mjukvara och aktivt påverka beslutsfattare, media, forskningspropositioner, -strategier och -utlysningar
 • Bevaka och stimulera utveckling inom följande intresseområden
  • Software Systems Engineering, dvs. mjukvaruutveckling som en del av systemutveckling
  • Computer Science, dvs. beräkningsteori, algoritmer och datastrukturer, programmeringsmetoder och språk, samt arkitektur
  • Ledarskap och organisation, dvs. samspelet människor, teknik och processer
 • Verka för systemtänkande i mjukvaruvärlden
 • Främja innovationer i alla aspekter
  • Produktinnovation, dvs. nya produkter och tjänster
  • Processinnovation, dvs. nya processer och metoder
  • Affärsinnovation, dvs. nya affärsmodeller
  • Organisationsinnovation, dvs. nya sätt att organisera och leda arbete
 • Vara gränsöverskridande mellan branscher, offentlig och privat sektor samt mellan näringsliv och akademi för att uppmuntra lärande och korsbefruktning

Swedsofts vision

Swedsoft bidrar på ett avgörande sätt till att Sverige är världsledande på innovationer baserade på mjukvaruintensiva system – genom att samla intressenter inom industri, offentlig sektor och akademi, katalysera samverkan mellan dem, och vara ett språkrör för mjukvara i Sverige.

Våra långsiktiga mål är att:

 • Innovationer och svensk industriell konkurrenskraft håller världsklass
 • Svensk forskning inom området är högst rankad, citerad och använd
 • Svensk utbildning inom mjukvara, från grundskola till högre universitetsutbildning, och möjligheterna till livslångt lärande, är en internationell förebild

Swedsofts värdegrund

Swedsofts värdegrund: Djärv, Inspirerande, Trovärdig, innebär att:

 • Vi välkomnar samarbeten och nya idéer
 • Vi verkar genom att våra medlemmar är initiativrika, drivande och engagerade i föreningens aktiviteter
 • Vi åstadkommer resultat
 • Vi tar tydlig ställning i våra hjärtefrågor, och i opinionsbildning
 • Vi nyttjar ny teknik för att nå delaktighet och transparens i föreningen.

Swedsofts verksamhetsplan

Swedsofts verksamhetsplan sätts årligen på höstmötet inför kommande verksamhetsår.