Läs mer (på engelska) presentera, delta & program

Software Technology Exchange Workshop, STEW

Konferensen Software Technology Exchange Workshop, STEW, är sedan 2012 Swedsofts årliga konferens för att skapa utbyte mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor inom mjukvara.

STEW är en nationell konferens som varje år roterar mellan olika medlemmar i olika städer i Sverige. Det som gör STEW till en speciell mötesplats är det stora fokuset på att skapa nya nätverk och diskussioner, inte bara mellan talare och besökare utan även mellan besökare.

Hur skiljer sig STEW från andra mjukvarukonferenser?

Från start har fokus varit på att öka utbytet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Därför fokuserar vi på två huvudsakliga områden; nätverkande och kunskapsutbyte.

Nätverkande:

  • Vi möjliggör och uppmuntrar till dialog runt borden
  • Vi begränsar antalet deltagare så det inte bara blir grupper som känner varandra som står och pratar
  • Vi har bordsplacering
  • Det hålls en middag där målet är att du ska hamna vid personer du inte känner
  • Det finns många pauser där det ges möjlighet att nätverka
STEW mingel
STEW middagen

Kunskapsutbyte:

  • Bland talarna finns representanter från olika delar av samhället
  • Vi har en stor arbetsgrupp som väljer ut talare som kan bidra med olika perspektiv
  • Vi möjliggör för alla intresserade att skicka in förslag på vad de kan presentera på ett område
  • Vi möjliggör för en levande dialog om presentationerna där talare kan ställa frågor till och diskutera med publik, publik till talare och publik till publik.

Vilka arrangerar STEW?

STEW arrangeras sedan 2012 av Swedsoft. Inför konferensen 2019 bjöd vi in medlemmar att vara med som medarrangörer till konferensen.

Medarrangörer 2022 är: AB Volvo, Blekinge Institute of Technology, Favro, KTH, Linnaeus University, Malmö University, RISE, Scania, SKF, Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening och Teknikföretagen.

Vill du veta mer om STEW?

Kontakta gärna kansliet.