Swedsoft

Swedsoft är en ett branschöverskridande initiativ för att stärka mjukvaruutveckling i
svensk industri och akademi genom samarbete och forskning samt agera
talesperson med politiker, media och myndigheter i frågor relaterade till
mjukvaruutveckling.

Swedsoft är en ideell verksamhet som idag har SICS
Swedish ICT som värd.

Swedsoft grundades av ABB, Ericsson, SAAB och Volvo AB år 2007.