Swedsoft

Swedsoft grundades av ABB, Ericsson, SAAB och Volvo AB år 2007. Det
är en ett branschöverskridande initiativ för att stärka mjukvaruutveckling i
svensk industri och akademi genom samarbete och forskning samt agera
talesperson med politiker, media och myndigheter i frågor relaterade till
mjukvaruutveckling. Swedsoft är en ideell verksamhet som idag har SICS
Swedish ICT som värd.

Publikationer

2013

A Strategic Research and Innovation Agenda for Software Development
SwedsoftSIA

2011

FoI-samverkansprogram för effektiv mjukvaruutveckling

foi-inspel

2010

A Strategic Research Agenda for the Swedish Software Intensive Industry
Swedsoft-Strategic-Research-Agenda-150x150

Mjukvaran är själen i svensk industri
Mjuvaran är sjäen i svensk industri
2008

Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet

Swedsoft-rapport-2008-150x150

Event