Swedsoft

Swedsoft grundades av bl. a. ABB, Ericsson, SAAB och Volvo AB år 2007. Det
är en ett branschöverskridande initiativ för att stärka mjukvaruutveckling i
svensk industri och akademi genom samarbete och forskning samt agera
talesperson med politiker, media och myndigheter i frågor relaterade till
mjukvaruutveckling. Swedsoft är en ideell verksamhet som idag har SICS
Swedish ICT som värd.

Publications

2013
A Strategic Research and Innovation Agenda for Software Development

2011
FoI-samverkansprogram för effektiv mjukvaruutveckling

2010
A Strategic Research Agenda for the Swedish Software Intensive Industry

Mjukvaran är själen i svensk industri

2008
Programvaruintensiva företag i Sverige: Konkurrenskraft och synlighet

Statistics