Swedsoft

Swedsoft grundades 2007 på initiativ från ABB, Ericsson, Saab AB och Volvo AB, samt högskolor i Sverige för att stärka svensk konkurrenskraft inom forskning och utveckling av programvaruintensivasystem, tjänster och produkter.

Swedsoft har sedan dess genomfört konferenser,seminarier, initierat projekt samt publiceratrapporter om mjukvarans betydelse för Sverige.

Swedsoft är en ideell förening inom TEBAB öppen för industri, akademi och offentlig sektor med verksamhet i Sverige.