Stadgar & policys

Swedsofts verksamhet regleras utifrån några olika dokument, bestående framförallt av våra stadgar. Till dessa finns även en uppförandekod samt en personuppgiftspolicy. Dessa kan du läsa mer om på denna sida.

Stadgar

Swedsofts stadgar uppdateras utifrån behov genom dubbla beslut på föreningsmöten, med minst sex månaders mellanrum. Stadgarna ändrades senast den 23 november 2017.

Här kan du ladda ner Swedsofts stadgar.

Uppförandekod

Genom kansliet på Teknikföretagens Branschgrupper AB har vi en uppförandekod som delas med alla organisationer som delar kansli. Denna uppförandekod avser att säkerställa god ordning i föreningsverksamheten samt efterlevande av konkurrenslagstiftning.

Uppförandekoden som gäller för Swedsoft finns tillgänglig här.

Personuppgiftspolicy

Swedsoft värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I vår personuppgiftspolicy förklaras hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig här.

Frågor?

Har du frågor om våra stadgar, vår uppförandekod eller personuppgiftspolicy är du varmt välkommen att kontakta kansliet.