Att bli medlem i Swedsoft

Kul att du är intresserad av att veta mer om vad ett medlemskap i Swedsoft kan innebära för dig och din organisation. På denna sida beskriver vi kort vad ett medlemskap kan innebära. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

Informationen som följer är uppdelad på följande områden:

 • Vad är Swedsoft?
 • Varför ska vi bli medlemmar?
 • Vilka är/kan bli medlemmar?
 • Hur blir vi medlemmar? – Ansök om medlemskap här.
 • Avgifter?

Det finns även mer information på till exempel sidan om vad vi driver och sidan om Swedsoft.

Vad är Swedsoft?

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.

Varför ska vi bli medlemmar?

Som medlemmar i Swedsoft blir ni direkt en del av arbetet med att stärka och påverka för svensk mjukvaruutveckling och -forskning, genom de projekt och det påverkansarbete föreningen bedriver. Tillsammans är vi en stark röst för mjukvara i Sverige och som bidrar till svensk konkurrenskraft.

Några exempel på vad ni kan få ut:

 • Nya kontakter och nätverk som kan leda till affärer och samarbeten över traditionella gränser (t.ex. med andra branscher och mellan näringsliv och akademin)
 • På evenemang (konferenser, seminarier, möten, workshops och nätverksträffar) vi arrangerar runt om i landet finns möjlighet för medlemmar att:
  • Delta och ta del av kunskap och inspiration
  • Hålla presentationer
  • Vara med och arrangera – en möjlighet att lyfta viktiga områden för er och synliggöra er. Planerar ni till exempel ett seminarium, varför inte göra det med föreningen och nå fler?
  • Nätverka med personer från olika branscher och akademi
  • Vara värd för eventet eller mötet
 • Delta i (och starta) projekt. Exempel på projekt som drivs/drivits med medlemmar är projekt om skolans digitalisering, statistik om behovet av mjukvaruutveckling och integration av nyanlända mjukvaruutvecklare. Vad är intressant för er?
 • Synlighet som medlem i de sammanhang vi lyfter vilka som är medlemmar. Bland annat på hemsida, i broschyrer, presentationer av föreningen och foldrar vid våra evenemang.
 • Vara en del av inspel och rapporter som Swedsoft gör inom olika områden. Som medlem kan ni vara med och ställa er bakom inspel på områden som vi tycker är viktiga att lyfta och remisser vi besvarar. Detta är en möjlighet för er att både påverka och visa ert engagemang. Alla medlemmar får dessutom vanligtvis möjligheten att ge kommentarer på utkasten och engagera sig i att ta fram dem. Se rapporter och inspel från Swedsoft här.
 • Rabatter på våra evenemang, vissa kurser och på en mängd andra saker som kansliet upphandlat så som rabatt på tågresor, drivmedel, hotell (se teknikforetagenplus.se).
 • Affärsjuridisk rådgivning. Medlemmar i Swedsoft har möjlighet att i rimliga mängder per medlem få 20 min kostnadsfri rådgivning av Teknikföretagens affärsjurister.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Vilka är/kan bli medlemmar?

Vi är en gränsöverskridande organisation som uppmuntrar till samverkan över traditionella gränser, mellan aktörer som är intresserade av svensk mjukvaruutveckling.

Våra medlemmar kommer från akademi samt offentlig och privat sektor, över hela landet och från många olika branscher. Gemensamt har medlemmarna ett intresse för mjukvara, men vad det är varierar.

Hur blir vi medlemmar?

Processen för att bli medlemmar är snabb och enkel.

 1. Ni fyller i den korta medlemsansökan (2-3 minuter).
 2. Styrelsen tar upp er ansökan på nästa styrelsemöte då medlemskap beslutas.
 3. Förutsatt att ansökan beviljas kontaktar kansliet er, hälsar välkommen och ger mer information – t.ex. om kommande träffar och om att presentera er på hemsidan som ny medlem.

Vi ser fram emot er medlemsansökan till Swedsoft.

Ansök om medlemskap här

Avgifter?

Avgifterna, som beslutas av medlemmarna om på höstmötet, är uppdelade på medlemsavgift (ej momsbelagd, ej avdragsgill) och serviceavgift (momsbelagd, avdragsgill).

Kategori Omsättning Serviceavgift Medlemsavgift Total avgift
1 0-9 MSEK 2 800 4 200 7 000
2 10-19 MSEK 4 600 6 900 11 500
3 20-49 MSEK 6 800 10 200 17 000
4 50-74 MSEK 10 800 16 200 27 000
5 75-99 MSEK 12 800 19 200 32 000
6 100-999 MSEK 16 800 25 200 42 000
7 1 000-9 999 MSEK 22 800 34 200 57 000
8 10 000 MSEK -> 28 800 43 200 72 000
Akademi, institut SAMT maxavgift organisationer utanför akademi & institut 11 600 17 400 29 000

Boka ett möte!

Kontakta gärna kansliet för att boka ett möte där vi kan diskutera mer om vad ett medlemskap kan innebära för er.