Medlemskap

Kul att du är intresserad av att veta mer om vad ett medlemskap i Swedsoft kan innebära för dig och din organisation. På denna sida beskriver vi kort vad ett medlemskap kan innebära. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

Här kan du läsa om följande:

 • Vad är Swedsoft?
 • Vilka är medlemmar i Swedsoft?
 • Varför ska ni bli medlem?
 • Vad förväntar sig Swedsoft av sina medlemmar?
 • Vad kostar det att bli medlem?
 • Hur ansöker vi om medlemskap?

Hör gärna av dig till vår generalsekreterare, Gabriel Modéus, om du vill veta mer. Du når honom på gabriel@swedsoft.se eller 08-782 09 79.

Vad är Swedsoft?

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.

Mer om Swedsoft kan du läsa här.

Vilka är medlemmar i Swedsoft?

Vi är en gränsöverskridande organisation som uppmuntrar till samverkan över traditionella gränser, mellan aktörer som är intresserade av mjukvaruutveckling och av att stärka Sveriges konkurrenskraft inom detta område.

Våra medlemmar kommer från akademi samt offentlig och privat sektor, över hela landet och från många olika branscher. Bland medlemmarna finns till exempel:

 • IT-bolag
 • Stora industribolag
 • Universitet och högskolor
 • Konsultbolag
 • Produktägande bolag
 • Startups
 • Specialiserade enmanskonsulter
 • Kommunala bolag
 • Ideella organisationer

Våra medlemmar listas här.

Varför ska ni bli medlem?

Som i alla engagemang får man ut olika mycket beroende på hur mycket man engagerar sig. Genom ett medlemskap blir man dock direkt en del av att stötta och påverka svensk mjukvaruutveckling på olika sätt. Bland annat genom de projekt och det påverkansarbete vi driver. Tillsammans blir vi en stark röst för mjukvara i Sverige och kan bidra till svensk konkurrenskraft i framtiden.

Några exempel på saker ni kan få ut av medlemskapet:

 • Nya kontakter och nätverk som kan leda till affärer och samarbeten över traditionella gränser (t.ex. med andra branscher, nationellt och mellan näringsliv och akademin)
 • evenemang (konferenser, seminarier, möten, workshops och nätverksträffar) vi arrangerar runt om i landet finns möjlighet för medlemmar att:
  • Delta och ta del av nyheter, kunskap och inspiration
  • Tala, om det passar ämnet
  • Vara med och arrangera – en möjlighet att lyfta viktiga områden
  • Nätverka med personer från olika branscher och akademi
 • Delta i (och starta) projekt. Idag driver vi med medlemmar t.ex. projekt inom skolans digitalisering, statistik om behovet av mjukvaruutveckling och integration av nyanlända mjukvaruutvecklare. Vad är intressant för er?
 • Synlighet som medlem i de sammanhang vi lyfter vilka som är medlemmar. För närvarande bland annat på hemsida, i handouts, i presentationer av föreningen och i programfoldrar vid våra evenemang.
 • Vara en del av inspel och rapporter som Swedsoft gör inom olika områden. Som medlem kan ni vara med och skriva inspel på områden som vi tycker är viktiga att lyfta och remisser vi besvarar. Alla medlemmar får dessutom vanligtvis möjligheten att ge kommentarer på utkasten och om de så vill ställa sig bakom inspelet. Se exempel på rapporter här.
 • Rabatter på våra evenemang, på medlemmars tjänster och produkter (möjlighet att synas genom att ge egna rabatter) och på en mängd andra saker som kansliet upphandlat (se se).

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Vad förväntar sig Swedsoft av sina medlemmar?

Vi vill att medlemmar i Swedsoft är aktiva och engagerade i föreningen. Detta genom att åtminstone regelbundet vara med och ge synpunkter (t.ex. på utkast till remissvar vi skickar ut) och delta på någon träff ibland.

Föreningen drivs med ett relativt litet kansli. Detta för att vi vill ha engagemang i frågorna från våra medlemmar. Det är tillsammans som vi kan sitta på den bästa och mest trovärdiga kompetensen att lyfta vad som är viktigt. Dessutom blir det mycket roligare att vara medlem när det finns olika saker att engagera sig i.

Vi har dock full förståelse för att det finns perioder då man måste dra ner på engagemanget av olika skäl.

Vad kostar det att bli medlem?

Avgiften (uppdelad på service- och medlemsavgift) för företag baseras på omsättning föregående år. För organisationer och akademi är det en fast avgift. Aktuell avgift hittar du här.

Hur ansöker vi om medlemskap?

Ansöker om medlemskap gör ni här.