Att bli medlem i Swedsoft

Kul att du är intresserad av att veta mer om vad ett medlemskap i Swedsoft kan innebära för dig och din organisation. På denna sida beskriver vi kort vad ett medlemskap kan innebära. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

Vad är Swedsoft?

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.

Varför ska vi bli medlemmar?

Som medlemmar i Swedsoft blir ni direkt en del av arbetet med att stärka och påverka för svensk mjukvaruutveckling och -forskning, genom de projekt och det påverkansarbete föreningen bedriver. Tillsammans är vi en stark röst för mjukvara i Sverige och som bidrar till svensk konkurrenskraft. 

Från fossilt till binärt

Vi lever i en värld som digitaliseras i allt snabbare takt. För inte så länge sedan var en lastbil något som karakteriserades av en förbränningsmotor med fossila bränslen som drivmedel, idag är verkligheten annorlunda. Vi på Swedsoft jobbar aktivt för att på olika sätt främja mjukvarubranschen i Sverige; det gör vi med det övergripande syftet att säkra konkurrenskraft och tillväxt i den gröna omställningen. I det arbetet blir vi starkare ju fler medlemmar vi är, som kan bidra och stötta oss.

 • Nya kontakter och nätverk som kan leda till affärer och samarbeten över traditionella gränser (t.ex. med andra branscher och mellan näringsliv och akademin)
 • På evenemang (konferenser, seminarier, möten, workshops och nätverksträffar) vi arrangerar runt om i landet finns möjlighet för medlemmar att:
  • Delta och ta del av kunskap och inspiration
  • Hålla presentationer
  • Vara med och arrangera – en möjlighet att lyfta viktiga områden för er och synliggöra er. Planerar ni till exempel ett seminarium, varför inte göra det med föreningen och nå fler?
  • Nätverka med personer från olika branscher och akademi
  • Vara värd för eventet eller mötet
 • Delta i (och starta) projekt. Exempel på projekt som drivs/drivits med medlemmar är projekt om skolans digitalisering, statistik om behovet av mjukvaruutveckling och integration av nyanlända mjukvaruutvecklare. Vad är intressant för er?
 • Synlighet som medlem i de sammanhang vi lyfter vilka som är medlemmar. Bland annat på hemsida, i broschyrer, presentationer av föreningen och foldrar vid våra evenemang.
 • Vara en del av inspel och rapporter som Swedsoft gör inom olika områden. Som medlem kan ni vara med och ställa er bakom inspel på områden som vi tycker är viktiga att lyfta och remisser vi besvarar. Detta är en möjlighet för er att både påverka och visa ert engagemang. Alla medlemmar får dessutom vanligtvis möjligheten att ge kommentarer på utkasten och engagera sig i att ta fram dem. Se rapporter och inspel från Swedsoft här.
 • Rabatter på våra evenemang, vissa kurser och på en mängd andra saker som kansliet upphandlat så som rabatt på tågresor, drivmedel, hotell (se teknikforetagenplus.se).

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Vem kan bli medlem?

Vi är en gränsöverskridande organisation som uppmuntrar till samverkan över traditionella gränser, mellan aktörer som är intresserade av svensk mjukvaruutveckling.

Våra medlemmar kommer från akademi samt offentlig och privat sektor, över hela landet och från många olika branscher. Gemensamt har medlemmarna ett intresse för mjukvara, men vad det är varierar.

Hur blir vi medlemmar?

Processen för att bli medlemmar är snabb och enkel.

 1. Ni fyller i den korta medlemsansökan (2-3 minuter).
 2. Styrelsen tar upp er ansökan på nästa styrelsemöte då medlemskap beslutas.
 3. Förutsatt att ansökan beviljas kontaktar kansliet er, hälsar välkommen och ger mer information – t.ex. om kommande träffar och om att presentera er på hemsidan som ny medlem.

Vi ser fram emot er medlemsansökan till Swedsoft.

Ansök om medlemskap här

Avgifter?

Avgifterna, som beslutas av medlemmarna om på höstmötet, är uppdelade på medlemsavgift (ej momsbelagd, ej avdragsgill) och serviceavgift (momsbelagd, avdragsgill).

Kategori Omsättning Serviceavgift Medlemsavgift Total avgift
1 0-9 MSEK 2 695 5 005 7 700
2 10-19 MSEK 4 428 8 223 12 650
3 20-49 MSEK 6 545 12 155 18 700
4 50-74 MSEK 10 395 19 305 29 700
5 75-99 MSEK 12 320 22 880 35 200
6 100-999 MSEK 16 170 30 030 46 200
7 1 000-9 999 MSEK 19 950 37 050 57 000
8 10 000 MSEK -> 27 720 51 480 79 200
Akademi, institut SAMT maxavgift organisationer utanför akademi & institut 11 165 20 735 31 900

Boka ett möte!

Kontakta gärna kansliet för att boka ett möte där vi kan diskutera mer om vad ett medlemskap kan innebära för er.