Nyheter


Lindholmen Software Development Day 2022

Connecting Realities Temat för årets konferens är Connecting Realities. VR och AR används alltmer i vår vardagliga teknik som i

Swedsoft Expert Network

Nu introducerar vi Swedsoft Expert Network med syfte att skapa kunskapsutbyte mellan våra 49 medlemmar och era experter inom specifika

Tobias Strandh, ny ledamot i styrelsen

Tobias är i grunden systemutvecklare med eget bolag som han startade i mitten av 1990-talet och har sedan 2004 fokuserat

Ny ordförande på Swedsofts årsmöte

Den 26 april genomförde Swedsoft sitt digitala årsmöte, där vi bland annat gick igenom verksamhetsberättelsen och tittade på det händelserika

Hur kan yrkeshögskolan bättre stötta Sverige med mjukvarukompetens?

Inför workshopen kom myndigheten med ett antal frågeställningar som diskuterades på workshopen. I rapporten Hur kan yrkeshögskolan bättre stötta Sverige

software_digital globe_woman_

Vill du presentera på STEW?

Arbetet med programmet är igång och vi tar gärna emot svar från de som är intresserade av att presentera så

AI & Cyber Security

Med den moderna teknikens framsteg har cybersäkerhet blivit svår att tillhandahålla och garantera och Artificiell Intelligens kan förbättra cybersäkerheten men

Swedsofts verksamhetsplan 2022 – Nu på engelska

Under 2021 genomförde kansliet och styrelsen en större översyn av vår strategiska verksamhetsplan. Som grund för arbetet bjöds samtliga medlemmar

Republify ny medlem i Swedsoft

”Medarbetarna på Republify har i genomsnitt 20 års erfarenhet av utbildning riktad mot yrkesverksamma inom såväl privat som offentlig sektor.

Industrial Cybersecurity Threats and how to deal with them

Digitaliseringen av samhället innebär, förutom många fördelar, skapande av många nya potentiella attackytor som cyberkriminella och utländska regeringar kan utnyttja