Om Swedsoft

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.

Vi befinner oss mitt i en samhällsomvälvande revolution som stavas digitalisering. Revolutionen innebär att mjukvara finns överallt och på många sätt förändrar vår vardag, våra jobb och våra produkter. Mjukvaran är det som skapar framgång för våra svenska företag idag. Men för att fortsätta vara ledande i en allt mer globaliserad värld krävs stora satsningar på utbildning, forskning och kompetensutveckling. Kort sagt; det behövs en stark röst för svensk mjukvara.

Mjukvarans roll i samhället blir allt större och finns numera överallt, i alla sammanhang och branscher. Det har snabbt blivit självklart att intelligenta produkter underlättar vår vardag och att system för samhällsfunktioner flyter smidigare än någonsin. Men än har vi bara sett  början på denna mjuka revolution. I framtiden kommer mjukvarans roll bli allt viktigare och samtidigt mer komplex.

Den hårda sanningen bakom mjuk framgång

Sverige har länge legat i täten inom forskning och utveckling av mjukvara och mjukvaruintensiva system. Men utvecklingen fortsätter i snabb takt och det gäller att hänga med för att ha en chans att konkurrera globalt. För att vi ska behålla vår position som mjukvaruland är det därför viktigt att mjukvaran i våra exporterade produkter även i fortsättningen håller absolut världsklass. Det är här Swedsoft kommer in i bilden.

En stark röst för svensk mjukvara

Swedsoft är en oberoende, ideell intresseorganisation som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Vår drivkraft är att stödja samverkan och samarbeten över traditionella branschgränser. Vi vill stimulera utveckling och främja innovationer baserade på mjukvara. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för svenska företag ser vi till att Sverige fortsätter att utvecklas och vinner ny mark inom ettorna och nollornas värld.

Vi verkar för mer forskning inom mjukvaruutveckling.

Vi fungerar som en samlande röst gentemot politiker och myndigheter.

Vi arbetar aktivt med utveckling av det svenska utbildningssystemet och medverkar till att fler unga väljer att utbilda sig inom system- och mjukvaruutveckling.

Vi är en stark plattform för nätverk och samarbete. Vi tror på att lära av varandra, överföra kunskap och inspireras över gränserna inom olika branscher.

Tillsammans ska vi se till att Sverige blir världens främsta mjukvaruland.

Du är väl med?