Om Swedsoft

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft.

Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.

Samlar svensk mjukvara

I Swedsoft samlas organisationer från hela Sverige som har intresse för mjukvaruutveckling. Vår styrka ligger i den stora bredd av medlemmar som finns i föreningen. Här samlas några av våra största svenska företag, unga startups och andra SME-bolag från olika branscher med akademi, institut, organisationer med mera. Tillsammans i föreningen arbetar vi för att stötta svensk mjukvaruutveckling och säkra Sveriges framtida konkurrenskraft tillsammans.

Vad vi vill

Swedsoft vill stärka svensk konkurrenskraft, innovationsförmåga, forskning samt utbildning avseende mjukvaruutveckling och utveckling av mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster. Vi vill även öka kunskapen om mjukvara i samhället i syfte att öka förståelsen och intresset för mjukvara i Sverige.

Vad vi gör

Föreningens arbete för varje år utgår från den verksamhetsplan som beslutas av medlemmarna på höstmötet i slutet av året innan. I verksamhetsplanen för 2021 prioriteras två områden:

  • Utbildning & Kompetensförsörjning
  • Forskning & Innovation

Detta arbete sker via våra tre arbetssätt Påverka – Samverka – Utföra. Detta innebär bland annat att vi:

  • Tar fram rapporter, remissvar och inspel
  • Driver projekt
  • Tillsammans med bland annat SCB tar fram statistik om mjukvarans vikt för svenska företag, finansierat av Vinnova
  • Engagerar oss i samverkansplattformar och -nätverk
  • Möjliggör för medlemmar att aktivt engagera sig genom nischade medlemsgrupper och öppna styrelsemöten och -agendor
  • Kommunicerar om viktiga frågor för svensk mjukvaruutveckling

Dessutom arrangerar vi självklart seminarium, konferenser och nätverksträffar för att samla människorna bakom svensk mjukvara.

Vill du veta mer om Swedsoft?

Kontakta gärna kansliet och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper

Swedsoft har kansli hos Teknikföretagens branschgrupper, ett helägt dotterbolag till Teknikföretagen, som driver ett 30-tal självständiga bransch- och intresseorganisationer inom tekniksektorn.

Genom att vårt kansli är en del av Teknikföretagen har vi tillgång till ett brett nätverk av landets främsta näringslivsexperter. Det här ger oss stora möjligheter att samverka, utbyta idéer och skapa positiva synergieffekter. Tillsammans kan vi skapa en stark svensk industri med effektiva organisationer och framgångsrika medlemsföretag.