Vi driver

Med våra medlemmar arbetar vi mot visionen att ”Swedsoft bidrar på ett avgörande sätt till att Sverige är världsledande på mjukvaruutveckling och utveckling av mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.”

Över tid fokuserar vi på olika frågor beroende på vad som är aktuellt för tillfället. För 2020 har vi två fokusområden; Utbildning och kompetensförsörjning samt Forskning och innovation. Vårt arbetssätt sammanfattar vi i de tre orden Påverka – Samverka – Utföra vilket utgår från vårt påverkansarbete, att föreningen är öppen för samverkan och samarbeten samt att vi själva driver projekt och aktiviteter för att skapa förändringar.

För dig som vill veta ännu mer om vad vi gör finns verksamhetsplan 2020 tillgänglig för nedladdning.

Några exempel på vad vi gör och har gjort

Vi skapar seminarier, konferenser och andra typer av träffar där medlemmar och andra intresserade kan nätverka, lära sig nytt och vara med och framföra sina åsikter till myndigheter, utredningar med mera. Bland annat arrangerar vi:

  • Samling av mjukvarusverige – en årlig träff för inbjudna beslutsfattare från företag, organisationer, myndigheter, akademi och institut där vi diskuterar någon aktuell fråga.
  • Software Technology Exchange Workshop – Vår årliga konferens för utbyte mellan akademi, institut och näringsliv.
  • Lindholmen Software Development Day – Vi är en av arrangörerna till den årliga konferensen som lockar hundratals besökare varje år.

Swedsoft lyfter regelbundet behovet av livslångt lärande och är med i ett Vinnovafinansierat projekt som leds av Linnéuniversitet om flexibla kurser för yrkesverksamma på avancerad nivå. Vi har även en sida där kurser som medlemsorganisationer i Swedsoft tillhandahåller listas.

Arbetskraftsinvandring är en fråga som Swedsoft engagerar sig ifrån olika perspektiv kopplat till kompetensutvisningar men även kring att ta tillvara på de kompetenser som kommer till Sverige genom annan invandring.

Tillsammans med bland annat SCB tar vi fram statistik om mjukvarans vikt för svenska företag. Denna statistik togs första gången fram under hösten 2017 och tas under hösten 2019 fram i en andra upplaga. Båda gångerna har denna finansierats av Vinnova.

Trippel Helix – Nationell Samling för Skolans Digitalisering var ett projekt, finansierat av Vinnova, där vi tillsammans med Linköpings universitet och kommun stöttade Skolverket i arbetet med att ta fram IT-strategin och kurs- och ämnesplanerna till denna för införandet av bland annat programmering i skolan.

Inspel och rapporter för att tydliggöra viktiga frågor för svensk mjukvaruutveckling och -forskning. Alla rapporter och inspel finns tillgängliga för kostnadsfri nedladdning.

Ladda ner Swedsofts rapporter

Vi är engagerade i samverkansgrupper och -nätverk för att tillsammans med andra få och dela information, komma med inspel och lyfta svensk mjukvaras betydelse för svensk konkurrenskraft.

Medlemsdrivna nätverk där medlemmar kan diskutera frågor som är mer nischade. Alla medlemmar kan starta nätverk genom att kontakta kansliet. Aktiva nätverk idag är Industrial Open Source Network.

Vi har möten med politiker och andra beslutsfattare för att diskutera aktuella frågor och utmaningar med våra förslag till lösningar. Dessa utgår ofta från våra inspel och rapporter.

Ett av våra värdeord är Transparens. Därför låter vi medlemmar vara med och tycka till om kommande rapporter och inspel, vi öppnar upp styrelsemöten för medlemmarna och alla agendor för styrelsemöten finns tillgängliga för medlemmarna innan styrelsemötena. Medlemmar har även möjlighet att skicka in synpunkter på de frågor som styrelsen kommer att diskutera.

Vill du veta mer om Swedsoft?

Kontakta gärna kansliet och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.