Sveriges skolor ska bli mer digitala

Idag har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att göra skolan mer digitaliserad.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att ”it som pedagogiskt verktyg fortfarande [är] ett utvecklingsområde för många lärare och tillgången till och användningen av it i olika ämnen varierar över landet”.

Tanken är att detta program ska hjälpa lärare att bli bättre på att utnyttja digital teknik i sin undervisning i grund- och gymnasieskolan. Programmet syftar även till att hitta metoder för hur det administrativa arbetet kan underlättas med hjälp av IT. Till Dagens Nyheter säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att man genom det vill ”ge lärare och rektorer mer tid till sitt huvuduppdrag”.

Till detta arbete har Skolverket 19 miljoner i höst, 139 miljoner för 2016 och från 2017 årligen 140 miljoner kronor.

Swedsoft välkomnar denna satsning från regeringen. Vi ställer gärna upp, med hjälp av våra medlemmar och vårt nätverk, och bidrar till både innehållet och genomförandet av denna satsning.

Läs mer på NyTeknik och hos Sveriges Radio.

Bild av Lucélia Ribeiro, licensierad under CC BY-SA 2.0.


Nyheter


Sommarhälsningar från Swedsoft

Vårens möten och händelser I starten på det nya året presenterade vi, tillsammans med lärosätena som är med i vårt

Swedsofts synpunkter på dataakten

Swedsoft har tagit del av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till

Three universities & one course on digitalized production – Challenges and lessons learned

Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet har tillsammans utvecklat kursen Digitally-enabled production för yrkesverksamma. Kursen syftar till att stödja och

Artificial and human intelligence through learning: Why industry 4.0 needs a human-centric perspective

Andreas de Blanche är universitetslektor på Högskolan väst och forskar i distribuerade nätverk, simuleringar samt vilket inflytande Industri 4.0 kan