PATWIC

Ny medlem – PATWIC

Swedsoft är idag glada att välkomna PATWIC ett företag som arbetar med att kostnadsfritt lära ungdomar i åldern 12-18 år programmering.

PATWIC beskriver sig som ett modernt utbildningsföretag som helt fokuserar på ungdomar. De levererar kompletta utbildningslösningar, plattformar och verktyg för programmering och datalogiskt tänkande.

Samhället saknar programmerare och smarta ungdomar saknar utmaningar. PATWICs verksamhet finansieras av sponsring, eventförsäljning och egna medel. Deltagande är gratis för eleverna.

“Min och mina vänners värld är digital, men ingen kan programmera. Det är som att alla kunde läsa men ingen kunde skriva.” – Alexander Simko, 15 år och PATWIC elev.

Teamet bakom PATWIC har lång erfarenhet av specialistkonsulting i ledande svensk och internationell industri.

Kursdeltagarna är smarta ungdomar, 12-18 år som tillsammans kodar i Python, modellerar program och implementerar knepiga algoritmer. Man jobbar med Linux, git och integrerar tjänster med JSON. Protokoll analyseras, man strömmar data över sockets och programmerar robotar. En PATWIC grupp leds av en erfaren mentor och man kodar tillsammans varje vecka och kör hackathons på skolloven. Hela utbildningen tar cirka två år att genomföra.

“PATWIC baseras på verkliga problem, riktiga verktyg och teknologier som används i industrin och i startups varje dag. Vi duckar inte för komplexiteten. PATWIC är högre utbildning för lägre åldrar.” säger Filip Körling, CTO och medgrundare av PATWIC

PATWIC har funnits sedan 2013 då satsningen på att utveckla material, metoder och verktyg inleddes. Målet är att i stor skala lära unga programmering och datalogiskt tänkande. 2014 Nominerades skaparna av PATWIC till Malmö Stads Mångfaldspris och nu är vi glada över att kunna välkomna PATWIC till Swedsoft.

“Varje år hjälper vi som skapat PATWIC företag att accelerera innovationsflödet genom att införa nya teknologier och att förbättra utvecklingsmetoder. Det bästa av vad vi lär oss stoppar vi in i PATWIC. Företagets mål är att utbilda minst 1000 ungdomar i hela Sverige varje år och vi ser medlemskapet i Swedsoft som ett fint erkännande av vårt arbete.” säger Fredrick Rybarczyk CEO och medgrundare av PATWIC.

”För Swedsoft vill jag hälsa PATWIC varmt välkomna. Det är ett spännande företag som arbetar med en fråga som är viktig för oss, kompetensförsörjningen och att få ungdomar att intressera sig för utveckling. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med PATWIC mot målet att göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system” säger Gabriel Modéus, Generalsekreterare Swedsoft.


Nyheter


Sommarhälsningar från Swedsoft

Vårens möten och händelser I starten på det nya året presenterade vi, tillsammans med lärosätena som är med i vårt

Swedsofts synpunkter på dataakten

Swedsoft har tagit del av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till

Three universities & one course on digitalized production – Challenges and lessons learned

Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet har tillsammans utvecklat kursen Digitally-enabled production för yrkesverksamma. Kursen syftar till att stödja och

Artificial and human intelligence through learning: Why industry 4.0 needs a human-centric perspective

Andreas de Blanche är universitetslektor på Högskolan väst och forskar i distribuerade nätverk, simuleringar samt vilket inflytande Industri 4.0 kan