Incluso

Swedsoft välkomnar Incluso

Swedsoft är idag glada över att presentera en ny typ av medlem, ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på internationella talanger.

Incluso bildades för drygt ett år sen och flera av grundarna har över tio års erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare att hitta internationella talanger till olika roller. De som arbetar på Incluso har under åren byggt upp mycket stora nätverk av utrikesfödda akademiker, där både asylsökande, nyanlända samt de bland de som varit här i Sverige många år ingår.

”För att Sverige ska fortsätta att utvecklas och behålla sin framstående position inom bl a mjukvaruområdet behöver vi bli bättre på att ta tillvara den kompetens som finns bland de nyanlända. Vi har som ambition är att vara det bästa rekryteringsbolaget när det gäller att presentera internationell mångfald bland slutkandidaterna. Vi lämnar alltid en mångfaldsgaranti i alla våra rekryteringsuppdrag.” säger Karin Persson Diversity Manager på Incluso.

David Lundborg, VD Incluso säger också ”Att rekrytera kulturell mångfald ökar arbetsgivarens konkurrens- och attraktionskraft samtidigt som man skapar social hållbarhet. Vi hoppas att ett samarbete med Swedsoft kan vara positivt för våra nätverk av nyanlända med mjukvarukompetens och för de arbetsgivare som är intresserade av att ta tillvara deras kompetens.”

Incluso ser en möjlighet att tillsammans med Swedsoft verka för en mer inkluderande arbetsmarknad där kompetensförsörjning står i centrum.

Incluso är en del av Michael Berglund Search Group och är medlem i Bemanningsföretagen.

”Vi är glada över att välkomna Incluso som medlemmar i Swedsoft. Kompetensförsörjning och integration är viktiga områden för oss. Det är viktigt att vi gemensamt kan arbeta mot att få in mer av den kompetens som finns men ännu inte är inne på arbetsmarknaden.” säger Gabriel Modéus, Generalsekreterare Swedsoft.

 


Nyheter


Sommarhälsningar från Swedsoft

Vårens möten och händelser I starten på det nya året presenterade vi, tillsammans med lärosätena som är med i vårt

Swedsofts synpunkter på dataakten

Swedsoft har tagit del av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till

Three universities & one course on digitalized production – Challenges and lessons learned

Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet har tillsammans utvecklat kursen Digitally-enabled production för yrkesverksamma. Kursen syftar till att stödja och

Artificial and human intelligence through learning: Why industry 4.0 needs a human-centric perspective

Andreas de Blanche är universitetslektor på Högskolan väst och forskar i distribuerade nätverk, simuleringar samt vilket inflytande Industri 4.0 kan