Efter STEW 2016

För en tid sen genomfördes årets Software Technology Exchange Workshop rum i Linköping. Bästa STEW hittills verkar vara den samstämmiga åsikten.

Till årets upplaga av STEW gjordes en del förändringar, bland annat förlängdes STEW till två dagar. Det verkar på återkopplingen som att detta var lyckat, bland dem som har deltagit på STEW tidigare år var alla överens om att årets STEW var bättre än tidigare år. Av alla deltagare satte 59,6% minst 8 (av 10) som betyg på innehållet i konferensen. Några kommentarer från deltagarna:

  • ”many interesting talks. good coverage and diversity of the topics.”
  • ”[…] I would say that it was better than many top-ranked conferences I have attended to.[…]”

Flera har även visat intresserade för att engagera sig i planeringen av nästa års STEW. Swedsoft har tagit emot mer än dubbelt så många frivilliga än antalet platser i programgruppen. Kul!

En klar majoritet (63,8%) av årets deltagare angav även att de är säkra på att de vill delta på nästa års STEW och 34% att de är intresserade av att delta.

Med detta kan vi med stor tillförsikt sikta på STEW 2017, 18-19 oktober 2017, med målet att det skall bli ännu bättre! Vi återkommer med mer information om STEW 2017 framöver.

Läs mer:

 


Nyheter


Sommarhälsningar från Swedsoft

Vårens möten och händelser I starten på det nya året presenterade vi, tillsammans med lärosätena som är med i vårt

Swedsofts synpunkter på dataakten

Swedsoft har tagit del av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till

Three universities & one course on digitalized production – Challenges and lessons learned

Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet har tillsammans utvecklat kursen Digitally-enabled production för yrkesverksamma. Kursen syftar till att stödja och

Artificial and human intelligence through learning: Why industry 4.0 needs a human-centric perspective

Andreas de Blanche är universitetslektor på Högskolan väst och forskar i distribuerade nätverk, simuleringar samt vilket inflytande Industri 4.0 kan