Nya medlemmen Nenorecic – en trygg länk till Indiens bästa utvecklare

Idag välkomnar vi Nenorecic som ny medlem i Swedsoft. Från att tidigare bara ha levererat färdiga digitala lösningar till slutkunder vill Nenorecic möta den enorma efterfrågan på kvalificerade programmerare. Ett team erfarna specialister baserade i Göteborg blir bryggan mellan de svenska kunderna och bolagets egna utvecklare i Indien. Att bli medlemmar i Swedsoft beskriver de som en självklarhet.

Grundarna Anoop Mathew och Anders Heimerson vet att det ibland finns en skepsis mot att jobba mot Indien. Men de tycker själva att de nu har hittat botemedlet mot det. I moderbolaget Ciceronen Analytics (som levererar färdiga digitala produkter till slutkunder) har de framgångsrikt arbetat efter en modell där konceptutvecklingen och projektledningen görs från Sverige, medan programmeringen sker hos deras eget utvecklingsbolag Indien.

Under åren har de lagt stor möda på att hitta rätt medarbetare och att trimma in en effektiv produktionskedja som möter svenska krav på kvalitet och funktionalitet. Nu vill de ge andra möjlighet att utnyttja samma fördelar.

Det nya företaget Nenorecic blir en brygga mellan det svenska sättet att arbeta och den indiska effektiviteten och spetskompetensen. Först och främst vänder de sig till digitala konsultbolag som behöver kapa produktionstoppar, men de kan också ta ansvar för hela utvecklingskedjan från idé och koncept till färdig lösning. Arbetsområdena inkluderar webb, appar och kundanpassade systemlösningar med särskild spjutspetskompetens inom .net och Java.

Anoop Mathew, som är bolagets VD, har lång erfarenhet av IT-utveckling i Indien och både han och Anders Heimerson har dessutom arbetat många år inom och mot den svenska industrin. Det vet att det inte räcker med att bara erbjuda hög kompetens inom programmering och utveckling.

På Nenorecic förstår vi båda arbetskulturerna och säkerställer effektiv kommunikation mellan alla parter. Med vår etablerade arbetsprocess kan kunderna känna sig trygga med att projektledning, kravspecifikation, idéutveckling och kvalitetssäkring sköts av oss, så att de slipper att detaljstyra varje projekt själva, säger Anoop Mathew.

Anders Heimerson är marknadsansvarig och driver även Ciceronen Analytics. Han ser framtiden an med stor förväntan. Det nya bolaget Nenorecic (Ciceronen baklänges) har fått mycket positiv respons och är redan i startfasen av flera projekt.

För oss är det självklart att bli medlemmar i Swedsoft. Jag har hela mitt yrkesliv brunnit för modern teknik och kommunikation. Vi delar Swedsofts mission att göra det svenska näringslivet starkare med hjälp digitalisering. Och jag tror att gränslöst samarbete är en förutsättning för att Sverige ska fortsätta ligga i täten inom mjukvaruutveckling.


Nyheter


Sommarhälsningar från Swedsoft

Vårens möten och händelser I starten på det nya året presenterade vi, tillsammans med lärosätena som är med i vårt

Swedsofts synpunkter på dataakten

Swedsoft har tagit del av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till

Three universities & one course on digitalized production – Challenges and lessons learned

Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet har tillsammans utvecklat kursen Digitally-enabled production för yrkesverksamma. Kursen syftar till att stödja och

Artificial and human intelligence through learning: Why industry 4.0 needs a human-centric perspective

Andreas de Blanche är universitetslektor på Högskolan väst och forskar i distribuerade nätverk, simuleringar samt vilket inflytande Industri 4.0 kan