Biskop Johan Tyrberg avslutar STEW

STEW 2019 – fullt av möten och inspiration

Förra veckan ägde årets STEW konferens rum på Lunds universitet. Det blev en och en halv dag fyllda med nätverkande och intressanta presentationer runt årets tema - Connected Society.

Software Technology Exchange Workshop, STEW, arrangerades i år för åttonde gången. Nytt var bland annat att konferensen nu tagits fram tillsammans med medarrangörer bland Swedsofts medlemmar, närmare bestämt Lunds tekniska högskola, Malmö universitet, Blekinge tekniska högskola, Linnéuniversitet, Teknikföretagen, Saab, Starcounter, Addalot, Informator, ANTS och Business Region Göteborg.

Bland talarna fanns årets öppningstalare Maria Stellinger Ernblad som är digitaliseringschef på Malmö stad. I sin presentation berättade hon bland annat om hur Malmö arbetar med sin digitala resa, vad de vill uppnå, vilka utmaningar de har fokus på inom AI. Under diskussionerna togs det bland annat upp hur viktigt det är att alla delar av samhället, så som företag och medborgare, hjälper till med att lyfta sina perspektiv och behov för att skapa ett smart digitaliserat samhälle.

Årets andra keynote var Peter Neubauer, medgrundare och CTO på Mapillary. Peter berättade i sin presentation om hur de byggt upp systemet, fått en engagerad community, om kommande trender de ser och deras forskning.

Konferensen avrundades med att biskop Johan Tyrberg gav teologiska perspektiv på artificiell intelligens. I sin avslutningskeynote berörde Johan områden som rädsla, kan vi förlåta en maskin och kan den förlåta oss samt frågor om vad vi kan göra och vad vi borde göra. I sin presentation, som hade en positiv syn på AI, skickade han med många frågor till deltagarna.

Under hela konferensen gavs även möjlighet till och uppmuntrades att knyta nya kontakter samt skapa utbyten av tankar och kunskap. Bland annat genom placeringen på konferensen, diskussioner, den årliga STEW-middagen och alla pauser. Som arrangörer är vi nöjda över de levande diskussioner som fördes mellan deltagare och mellan deltagare och talare, något vi även fick flera positiva kommentarer på.

Före konferensen hölls även årets höstmöte där budget och verksamhetsplan för 2020 beslutades.

Tack till alla er som deltog, talade och på olika sätt engagerat er i STEW 2019!

Vill ni vara med som medarrangör 2020? Kontakta kansliet direkt.


Nyheter


Sommarhälsningar från Swedsoft

Vårens möten och händelser I starten på det nya året presenterade vi, tillsammans med lärosätena som är med i vårt

Swedsofts synpunkter på dataakten

Swedsoft har tagit del av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till

Three universities & one course on digitalized production – Challenges and lessons learned

Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet har tillsammans utvecklat kursen Digitally-enabled production för yrkesverksamma. Kursen syftar till att stödja och

Artificial and human intelligence through learning: Why industry 4.0 needs a human-centric perspective

Andreas de Blanche är universitetslektor på Högskolan väst och forskar i distribuerade nätverk, simuleringar samt vilket inflytande Industri 4.0 kan