Swedsoft vill göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system

…och genom det bidra till att stärka välfärd, industriell konkurrenskraft
och Sveriges akademiska status i världen.