3rd Scandinavian Conference on SYSTEM & SOFTWARE SAFETY

3rd Scandinavian Conference on
SYSTEM & SOFTWARE SAFETYStockholm, March 24-25, 2015

 

System and software safety in electronic systems is becoming increasingly central in many industries. The systems become ever more complex and the software continues to grow. Some industries are quite mature in the handling of safety, whereas others have only recently started their safety journey.

This year’s conference on safety critical system and software is a central meeting place for Scandinavian safety experts from different industries. It is an opportunity to share experiences and make new contacts. As usual there will be an overview day followed by a day of parallel sessions with in depth presentations and discussions about different challenges, techniques, standards and methods. We aim for a good mix of participants and presentations from different industries and researchers . After having been twice in Gothenburg, this conference will take place in Stockholm, and will be arranged in collaboration between Addalot, KTH and ICES. The conference is open for registration.


Nyheter


Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande

Inför workshopen kom myndigheten med ett antal frågeställningar som diskuterades på workshopen. I rapporten Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra

Samling av mjukvarusverige 2023

Vid årets workshop, som ägde rum på Teknikföretagen i Stockholm, var huvudfokuset att bistå Myndigheten för Yrkeshögskolan med insikter kring

Trevlig sommar och höstens evenemang

Under årsmötet välkomnades två nya ledamöter till styrelsen, Linda Örtlund, SKF och Patrik Sandgren, Teknikföretagen. Vi fortsätter att utveckla våra sektioner inom Swedsoft Expert Network och välkomnar

Introduktion till Cyber Resilience Act

Sedan 2022 är Rikard globalt ansvarig för digital produktsäkerhet inom SKF och har de närmaste åren varit engagerad i deras