Almedalen: Programmering för alla – en demokratifråga

Swedsoft kommer besöka Almedalen 2015. Under veckan så är ett av de seminarier och workshops som vi kommer att besöka Programmering för alla – en demokratifråga.

Workshopen tar sin utgångspunkt i frågeställningarna.

  • Hur kan man ge alla barn och ungdomar möjlighet att programmera i en kreativ, trygg och socialt inkluderande miljö?
  • Och hur kan de få de kunskaper som behövs för att fullt ut kunna verka i ett alltmer digitalt samhälle?

Från detta ges det sen möjlighet att själv prova på hur kul och lärorikt programmering är, under handledning av CoderDojos coacher. Läs gärna mer om evenemanget i Almedalsveckans kalendern. Om du själv är på plats i Almedalen så rekommenderar vi att du redan idag anmäler dig på evenemangssajten.

Dag: 28/6 2015 17:00 – 19:00
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangörer: SICS Swedish ICT, Mjärdevi Science Park, Linköpings universitet, CoderDojo Norrköping, CoderDojo Gotland, Sveriges Ingenjörer


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en