Swedsoft besökte Almedalen

Förra veckan besökte Gabriel Modéus, Swedsofts kommunikations- och projektassistent, för Swedsofts räkning Sveriges stora politikervecka i Almedalen. Almedalsveckan är en viktig och sedan länge väletablerad plattform för diskussioner och möten med många intressanta människor inom politik, näringsliv och akademi i Sverige. En del säger att alla är där och det är nästan sant."

I Almedalen i år var digitalisering utan tvekan ett av de absolut hetaste ämnena, med en mängd olika seminarier och workshops. Flertalet av dem välbesökta av politiker, politiska tjänstemän och ministrar. Det är kul att se att detta viktiga ämne väcker uppmärksamhet. Något som även kommenterades många gånger under veckan var vikten av samarbete över branschgränser och mellan akademi och näringsliv inom detta område. Äntligen! Som du säkert vet är detta en av Swedsofts grundpelare: samarbete mellan branscher och akademin. Sverige är för litet för att vi ska ha råd att inte sprida kunskap mellan industri och akademin, och mellan olika företag och branscher.

Vad gjorde Swedsoft i Almedalen?

CoderDojo AlmedalenNär våra medlemmar SICS Swedish ICT och Linköpings universitet tillsammans med Sveriges Ingenjörer, Mjärdevi Science ParkCoderDojo Sverige, Codarica och Evothings anordnade en workshop med titeln Programmering för alla – en demokratifråga, så fick även vi vara med. Denna workshop var ett så kallat CoderDojo event. CoderDojo är en spännande förening som arbetar för att hjälpa barn att lära sig programmering. De gör detta genom att skicka ut universitetsstudenter, till olika platser, som hjälper barn att testa på programmering. Nyligen organiserades till exempel ett programmeringsläger för barn. Ett roligt och väldigt viktigt initiativ!

Barn kodar på CoderDojo AlmedalenWorkshopen började med en kort presentation. Presentationen följdes av en timmes workshop där alla som ville fick testa på att programmera, bland annat robotar, och mingla med andra som tycker detta är ett intressant och viktigt ämne. Workshopen avslutades sen med en presentation. Denna workshop och CoderDojo kom under veckan att bli omdiskuterat och det var på mer än ett seminarium det togs upp som exempel.

 

Swedsoft besökte även en mängd andra seminarium, som:

Hur behåller vi en digital konkurrenskraft i världsklass?

Tillväxtverket presenterade tillsammans med Entreprenörskapsforum tre av sina rapporter om digitalisering.Hur behåller vi en digital konkurrenskraft i världsklass?

I panelen som diskuterade dessa viktiga frågor mötte vi

  • Lars Stugemo, vd HiQ
  • Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C)
  • Lisa Lindström, VD på Doberman och en av de fyra Regeringen utsett till sitt nya industriråd
  • Anna Felländer, Chefsekonom på Swedbank
  • Teres Lindberg, riksdagsledamot (S).

Med Johanna Pauldin från Tillväxtverket som moderator. Samt inledning och avslutning av Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund.

Läs mer om detta seminarium i Almedalskalendern samt på Entreprenörskapsforums webbsajt.

Hemligheten bakom det svenska spelundret

dataspelsbranschenVi hör nog alla regelbundet om spelundret Sverige. Men vad innebär detta i praktiken? På detta seminarium berättade Johanna Nylander, ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen om den svenska datorspelsbranschen. Bland de faktorer hon nämnde som viktiga framgångsfaktorer för Sverige inom denna bransch var; vår företagskultur, långa vintrar, tekniktäthet (bland annat tack vare hem-pc:n), passion och våra goda engelskkunskaper.

Läs mer om detta seminarium

Digitaliseringen – en ny industriell revolution?

Digitaliseringen – en ny industriell revolution?EIT Digital, Swedish ICT och Kista Science City arrangerade under Almedalsveckan ett seminarium om digitalisering. Detta hade lätt kunna försvunnit i mängden av seminarier om detta aktuella och viktiga ämne. Men det gjorde det inte. Vad som gjorde detta seminarium speciellt och än viktigare var det faktum att man valt att ha en panel bestående endast av kvinnor. Ett tydligt bevis för att vi har gott om duktiga kvinnor inom området, men det visste vi väl redan?

Det blev en intressant diskussion, där vi bland annat fick möjlighet att höra Sveriges framtidsminister, Kristina Persson och hennes bild av digitalisering.

Se seminariet på bambuser.com/broadcast/5624818 eller läs mer om detta seminarium.

Vad är människans plats i den smarta fabriken?

Vad är människans plats i den smarta fabriken?Allt i vårt samhälle blir smartare och smartare tack vare mjukvaruintensiva system. Men vad blir då människans plats i fabriken i framtiden? Detta ämne avhandlades i detta seminarium, arrangerat av Teknikföretagen och IF Metall. Ämnet behandlades av flera intressanta och kunniga personer så som Swedsofts medlem ABB Sveriges VD, Johan Söderström.

Ett intressant exempel som lades fram av Johan Frisk, vd på startupen OpiFlex, var om deras mjukvara som möjliggör att ställa om robotar på så lite som tio minuter tack vare smarta mjukvaruintensiva system. Detta kommer möjliggöra för mindre företag som tillverkar små kvantiteter av varierande produkter och därför inte kan använda sig av robotar idag att börja utnyttja de möjligheter automatisering ger.

Sammanfattning av seminariet:

Läs mer om detta seminarium

Forskning i samverkan för konkurrenskraftig industri

Forskning i samverkan för konkurrenskraftig industriIndustrirådet arrangerade ett intressant seminarium inför forsknings- och innovations propositionen som kommer i höst. Här diskuterade ett antal intressanta och väl insatta personer vad som är viktigt att fokusera på för att Sveriges industri ska behålla konkurrenskraft.

Vad som var tydligt i seminariet var hur överens alla var om vikten av samverkan mellan näringsliv och akademi. Som tidigare nämnts är samverkan, mellan branscher och akademi, ett viktigt område för oss i Swedsoft. Därför var det självklart glädjande att se det stöd som finns för detta även från dessa aktörer.

Sammanfattning av seminariet:

Läs mer om detta seminarium

Kan exportsuccén dataspel säkra Sverige som framgångsrik IT-nation?

Sweden Game ArenaSweden Game Arena anordnade ett seminarium som handlade om Sveriges spelindustri och dess betydelse för Sverige. Till detta seminarium hade man bjudit in Jonas Persson, vd på Microsoft Sverige, Dataspelsbranschens talesperson Per Strömbäck och Sara Öhrvall, Co-founder & Senior Advisor, MindMill Network. Dessa samtalade med Sweden Game Arenas talesperson Magnus Ling under moderering av Kristoffer Housset från Westander. Det blev ett intressant samtal som bland annat tog upp hur industrin har förändrats på senare år och de svårigheter som kan finnas med finansiering. En stor förändring är att det nu finns möjlighet för spelutvecklare att publicera sina spel själva, på olika plattformar, istället för att gå till en utgivare. Samtidigt så har det inneburit att dessa plattformar har fått möjlighet att bestämma vilka som ska få ge ut sina spel.

Se seminariet här:

Läs mer om detta seminarium

Internet of Things – så skapar det nya affärsmöjligheter

Internet of ThingsVeckans Affärer och HejDigitalt arrangerade tillsammans med Bosch ett seminarium om IoT. En spännande och väl insatt panel bestående av Andrew Allen, VD för Bosch Sverige, Erik Kruse, Strategic Marketing Manager and Networked Society Evangelist på Ericsson, Andreas Gyllenhammar, Hållbarhetschef Sweco, Östen Frånberg, IoT Direktör vid Luleå Tekniska Universitet och Lisa Lindström, VD Doberman samtalade om vad det kommer innebära när allt fler enheter blir uppkopplade, under moderering av Beata Wickbom, Grundare HejDigitalt och Ulf Skarin, Chefredaktör Veckans Affärer. Det togs till exempel upp att med hjälp av mjukvara, genom IoT, kan vi bygga smartare och mer flexibla städer.

Detta är ett område vi bara sett början av och som kommer att skapa många nya arbetstillfällen.

Se seminariet här:

Läs mer om detta seminarium

Hur ökar vi stora företags digitala innovationskraft?

digital innovationskraftTillsammans med Vattenfall arrangerade Veckans Affärer och HejDigitalt ett seminarium där utmaningen att skapa digital innovation i stora företag behandlades. Dessa frågor behandlades av Anna Storåkers, Sverigechef på Nordea, Per Svenningsson, Director Products & Ansvarig Innovation Space på Vattenfall, Mikael Ahlström, Hyper Island och av Sara Öhrvall, seniorkonsult MindMill Network. Detta under moderation av Beata Wickbom, Grundare HejDigitalt och Ulf Skarin, Chefredaktör Veckans Affärer.

Se seminariet här:

Läs mer om detta seminarium

De nya jobben i digitaliseringens tidevarv

jobb digitaliseringDetta seminarium som SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning arrangerade tog sin grund i den rapport Stefan Fölster skrivit med titeln De nya jobben i automatiseringens tidevarv.

Under detta seminarium delade Stefan Fölster, Nationalekonom vid Reforminstitutet, Erik Kruse, Evangelist Ericsson Networked Society Lab på Ericsson, Anna Breman, Nationalekonom på Swedbank, Kristina Persson, Framtidsminister och Jan-Eric Sundgren, professor och senior rådgivare till Volvos vd med sig om tankar kring framtidens jobb i ett samhälle som blir mer och mer digitaliserat och automatiserat.

Läs mer om detta seminarium

Människan i robotsamhället – bi- eller huvudroll?

robotsamhalle resumeUnder veckan hade Charlotte Becker, Resumé, besökt ett antal seminarier om digitalisering och robotisering. Hennes spaningar under dessa seminarier sammanfattades i ett seminarium av Resumé och Sandvik. Här fick en panel bestående av Eva Wiberg, Prorektor vid Lunds Universitet, Mirja Benkovic Cedercrantz, Konsult&Framtidsstrateg på Kairos future, Olle Aronsson, Grundare & ansvarig utgivare för Breakit, Jessica Alm, Kommunikationsdirektör på Sandvik och Olle Wijk, Direktör Forskning&Utveckling på Sandvik dela med sig av sina tankar kring dessa spaningar, under moderering av Claes de Faire, Chefredaktör på Resumé.

Det blev ett intressant seminarium med många goda tankar kring vad detta innebär. Att behovet av fler programmerare skulle öka var en av de många spaningar som gjordes. Frågan som diskuterades då var, hur får vi fler att vilja lära sig programmering?

Läs mer om detta seminarium

Globala utmaningar och Sverige

Anders Borg, Citi bankDagens Industri hade bjudit in Anders Borg, Sveriges tidigare finansminister och idag bland annat rådgivare på Citi. Han analyserade och gav under detta seminarium sina tankar på Sverige och världen.

Efter att ha kommit in på att han nu lärt sig mer om viktiga områden som digitalisering får han frågan om en sak han känner att han borde vetat mer om under sin tid som finansminister och svarar digitaliseringen. Detta eftersom den kommer påverka så mycket av vår framtid.

Efter detta samtal bjöds även Tina Fordham, Chief Global Political Analyst och Eirik Winter, Managing Director, head of Nordic Region på Citi in för att även de skulle få ge sin syn på vår omvärld.

Läs mer om detta seminarium eller se inspelningen från det.

Almedalen om fem år – spaningar och trender

Almedalen i framtidenAlmedalen har funnits i 47 år och det hörs röster om att flytta och korta Almedalen. Resumé, Sveriges Kommunikatörer, Novus Opinion, Nowa Kommunikation, KOMM – Sveriges Kommunikationsbyråer, Sponsrings & Eventföreningen och Swedish Content Agencies bjöd därför in till ett seminarium där Inger Källgren Sawela, oppositionsråd i Gävle kommun för Moderaterna, Sven Ljungberg, varumärkeschef på Skandia och Kerstin Torsede på Nowa Kommunikation (även moderator) diskuterade trender och framtid.

Diskussionen gick bland annat runt att Almedalen sannolikt behöver kortas och intensifieras i framtiden. Däremot trodde ingen av dem att Almedalen kommer att flyttas.

Läs mer om detta seminarium eller se inspelningen.

Mingel och spännande möten

Som om inte alla dessa spännande seminarier vore nog har veckan innehållit ett stort antal spännande möten och mingel. Jag (Gabriel) vill tacka alla er som jag träffat under veckan för många spännande möten och samtal och säga – jag och Swedsoft ser fram emot många fortsatta spännande möten och samtal med er framöver.

Våra frågor fanns i Almedalen

Sammantaget kan man konstatera att mycket under Almedalsveckan kretsade kring de frågorna som Swedsoft driver och vi känner att det finns en stor samstämmighet beträffande såväl vilka framtidsutmaningar Sverige har, som hur Sverige bör bemöta dessa. Här tror vi på Swedsoft att vi kan spela en viktig roll för att få till samverkan och kunskapsutbyten mellan företag och mellan industri och akademi. Vill ni vara med och konkretisera detta så bli medlem i Swedsoft!


Nyheter


Save the date – STEW 2024

The theme of STEW 2024 is “AI – Top Ten Topics for Swedish Industry”. Together we will look into, and

Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat: