OpenHack

OpenHack – Coding for Humanity

I ett samarbete mellan Swedsoft och bl.a. studenter från Ingenjörer Utan Gränser och LTH, anordnades OpenHack, ett humanitärt hackaton under första helgen i december 2015.

Runt 100 design, teknik- och programmeringsintresserade samlades för att tillsammans med humanitära hjälporganisationer adressera både återkommande och dagsaktuella problem. Med hjälp av Öppen Källkod och kreativt tänkande adresserades utmaningar genom att skapa grunder som kan växa vidare, men även inspirera andra i hur man kan jobba humanitärt med en laptop i sitt knä.

Idag ser vi över 59.5 miljoner människor på flykt och det finns över 50 000 organisationer som arbetar för att hjälpa flyktingar. Att hantera humanitära nödsituationer väckta av krig, hungersnöd, eller en naturkatastrof har flera utmaningar och det blir allt viktigare för humanitära organisationer att utnyttja ny teknik som kan hjälpa till med kommunikation, informationsinsamling och dataanalys.

Fokus under hackatonnet låg på att ta fram lösningar som tydligt efterfrågas av dem som ser behoven i fält varje dag. Tillsammans med hjälporganisationer så som Röda Korset, Läkare Utan Gränser (MSF), SIDA och ActionAid hade tydliga behovsspecifikationer tagits fram.

Deltagarna valde fritt mellan att utveckla sina egna projekt från grunden, alternativt bygga vidare och inspireras av två befintliga projekt som fanns på plats med personal. Från Nairobi fick vi besök av Ushahidi, en crowd-plattform som exempelvis använts för hantering av data vid flera naturkatastrofer. Deltagarna hade även möjlighet att välja att arbeta med Node-RED, ett enkelt verktyg att använda för visualisering av data för Internet of Things.

Hackatonnet var öppet för alla och deltagande var gratis. Bland deltagarna var runt hälften studenter och övriga en spännande mix av entreprenörer och anställda från storbolag. Geografiskt kom de från hela öresundsregionen, inklusive Skåne som helhet.

Bland de spännande bidragen som presenterades i slutet utav helgen fanns appar för jobbförmedling och integration av nyanlända, spel för informerade av jämställdhet men även IOT-inspirerade lösningar. Det vinnande bidraget i kategorin ”Best impact on a humanitarian crisis” heter Cold Chain Sensors och har som syfte att övervaka temperaturen i köldförvaring av medicin under logistikförloppet fram till dess slutdestination. Fallet bygger på ett önskemål från Läkare Utan Gränser som beskriver hur stora mängder medicin måste kasseras kontinuerligt pga. problem som uppstår längs vägen.

För mer information kring vinnarna och dess bidrag, besök http://openhack.io.


Nyheter


Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail