PATWIC

Ny medlem – PATWIC

Swedsoft är idag glada att välkomna PATWIC ett företag som arbetar med att kostnadsfritt lära ungdomar i åldern 12-18 år programmering.

PATWIC beskriver sig som ett modernt utbildningsföretag som helt fokuserar på ungdomar. De levererar kompletta utbildningslösningar, plattformar och verktyg för programmering och datalogiskt tänkande.

Samhället saknar programmerare och smarta ungdomar saknar utmaningar. PATWICs verksamhet finansieras av sponsring, eventförsäljning och egna medel. Deltagande är gratis för eleverna.

“Min och mina vänners värld är digital, men ingen kan programmera. Det är som att alla kunde läsa men ingen kunde skriva.” – Alexander Simko, 15 år och PATWIC elev.

Teamet bakom PATWIC har lång erfarenhet av specialistkonsulting i ledande svensk och internationell industri.

Kursdeltagarna är smarta ungdomar, 12-18 år som tillsammans kodar i Python, modellerar program och implementerar knepiga algoritmer. Man jobbar med Linux, git och integrerar tjänster med JSON. Protokoll analyseras, man strömmar data över sockets och programmerar robotar. En PATWIC grupp leds av en erfaren mentor och man kodar tillsammans varje vecka och kör hackathons på skolloven. Hela utbildningen tar cirka två år att genomföra.

“PATWIC baseras på verkliga problem, riktiga verktyg och teknologier som används i industrin och i startups varje dag. Vi duckar inte för komplexiteten. PATWIC är högre utbildning för lägre åldrar.” säger Filip Körling, CTO och medgrundare av PATWIC

PATWIC har funnits sedan 2013 då satsningen på att utveckla material, metoder och verktyg inleddes. Målet är att i stor skala lära unga programmering och datalogiskt tänkande. 2014 Nominerades skaparna av PATWIC till Malmö Stads Mångfaldspris och nu är vi glada över att kunna välkomna PATWIC till Swedsoft.

“Varje år hjälper vi som skapat PATWIC företag att accelerera innovationsflödet genom att införa nya teknologier och att förbättra utvecklingsmetoder. Det bästa av vad vi lär oss stoppar vi in i PATWIC. Företagets mål är att utbilda minst 1000 ungdomar i hela Sverige varje år och vi ser medlemskapet i Swedsoft som ett fint erkännande av vårt arbete.” säger Fredrick Rybarczyk CEO och medgrundare av PATWIC.

”För Swedsoft vill jag hälsa PATWIC varmt välkomna. Det är ett spännande företag som arbetar med en fråga som är viktig för oss, kompetensförsörjningen och att få ungdomar att intressera sig för utveckling. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med PATWIC mot målet att göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system” säger Gabriel Modéus, Generalsekreterare Swedsoft.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en