Incluso

Swedsoft välkomnar Incluso

Swedsoft är idag glada över att presentera en ny typ av medlem, ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på internationella talanger.

Incluso bildades för drygt ett år sen och flera av grundarna har över tio års erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare att hitta internationella talanger till olika roller. De som arbetar på Incluso har under åren byggt upp mycket stora nätverk av utrikesfödda akademiker, där både asylsökande, nyanlända samt de bland de som varit här i Sverige många år ingår.

”För att Sverige ska fortsätta att utvecklas och behålla sin framstående position inom bl a mjukvaruområdet behöver vi bli bättre på att ta tillvara den kompetens som finns bland de nyanlända. Vi har som ambition är att vara det bästa rekryteringsbolaget när det gäller att presentera internationell mångfald bland slutkandidaterna. Vi lämnar alltid en mångfaldsgaranti i alla våra rekryteringsuppdrag.” säger Karin Persson Diversity Manager på Incluso.

David Lundborg, VD Incluso säger också ”Att rekrytera kulturell mångfald ökar arbetsgivarens konkurrens- och attraktionskraft samtidigt som man skapar social hållbarhet. Vi hoppas att ett samarbete med Swedsoft kan vara positivt för våra nätverk av nyanlända med mjukvarukompetens och för de arbetsgivare som är intresserade av att ta tillvara deras kompetens.”

Incluso ser en möjlighet att tillsammans med Swedsoft verka för en mer inkluderande arbetsmarknad där kompetensförsörjning står i centrum.

Incluso är en del av Michael Berglund Search Group och är medlem i Bemanningsföretagen.

”Vi är glada över att välkomna Incluso som medlemmar i Swedsoft. Kompetensförsörjning och integration är viktiga områden för oss. Det är viktigt att vi gemensamt kan arbeta mot att få in mer av den kompetens som finns men ännu inte är inne på arbetsmarknaden.” säger Gabriel Modéus, Generalsekreterare Swedsoft.

 


Nyheter


Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande

Inför workshopen kom myndigheten med ett antal frågeställningar som diskuterades på workshopen. I rapporten Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra

Samling av mjukvarusverige 2023

Vid årets workshop, som ägde rum på Teknikföretagen i Stockholm, var huvudfokuset att bistå Myndigheten för Yrkeshögskolan med insikter kring

Trevlig sommar och höstens evenemang

Under årsmötet välkomnades två nya ledamöter till styrelsen, Linda Örtlund, SKF och Patrik Sandgren, Teknikföretagen. Vi fortsätter att utveckla våra sektioner inom Swedsoft Expert Network och välkomnar

Introduktion till Cyber Resilience Act

Sedan 2022 är Rikard globalt ansvarig för digital produktsäkerhet inom SKF och har de närmaste åren varit engagerad i deras