Incluso

Swedsoft välkomnar Incluso

Swedsoft är idag glada över att presentera en ny typ av medlem, ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på internationella talanger.

Incluso bildades för drygt ett år sen och flera av grundarna har över tio års erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare att hitta internationella talanger till olika roller. De som arbetar på Incluso har under åren byggt upp mycket stora nätverk av utrikesfödda akademiker, där både asylsökande, nyanlända samt de bland de som varit här i Sverige många år ingår.

”För att Sverige ska fortsätta att utvecklas och behålla sin framstående position inom bl a mjukvaruområdet behöver vi bli bättre på att ta tillvara den kompetens som finns bland de nyanlända. Vi har som ambition är att vara det bästa rekryteringsbolaget när det gäller att presentera internationell mångfald bland slutkandidaterna. Vi lämnar alltid en mångfaldsgaranti i alla våra rekryteringsuppdrag.” säger Karin Persson Diversity Manager på Incluso.

David Lundborg, VD Incluso säger också ”Att rekrytera kulturell mångfald ökar arbetsgivarens konkurrens- och attraktionskraft samtidigt som man skapar social hållbarhet. Vi hoppas att ett samarbete med Swedsoft kan vara positivt för våra nätverk av nyanlända med mjukvarukompetens och för de arbetsgivare som är intresserade av att ta tillvara deras kompetens.”

Incluso ser en möjlighet att tillsammans med Swedsoft verka för en mer inkluderande arbetsmarknad där kompetensförsörjning står i centrum.

Incluso är en del av Michael Berglund Search Group och är medlem i Bemanningsföretagen.

”Vi är glada över att välkomna Incluso som medlemmar i Swedsoft. Kompetensförsörjning och integration är viktiga områden för oss. Det är viktigt att vi gemensamt kan arbeta mot att få in mer av den kompetens som finns men ännu inte är inne på arbetsmarknaden.” säger Gabriel Modéus, Generalsekreterare Swedsoft.

 


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en