Swedsofts femåriga mjukvarukonferens STEW arrangeras i Linköping

Den 12-13 oktober arrangeras mjukvaruorganisationen Swedsofts årliga konferens STEW, Software Technology Exchange Workshop. I år har konferensen utvidgats till två dagar och arrangeras i Linköping.

Syftet med STEW är att uppmuntra och lyfta fram goda exempel på forskningssamarbeten mellan industrin och akademin samt att stimulera nya samarbeten inom mjukvaruområdet.

Överföringen av resultat från akademisk forskning till verkliga produkter och integration till industrins arbetssätt är en nyckelfråga för både akademin och företag. Många företag är idag inte medvetna om existerande forskning och akademin har svårt att förstå forsknings- och kunskapsbehovet i näringslivet.

För att underlätta detta erfarenhets- och kunskapsutbyte har Swedsoft sedan 2011 arrangerat Software Technology Exchange Workshop (STEW). STEW erbjuder ett forum för forskare och representanter för näringslivet att mötas och lära sig mer om ny forskning som är relevant för mjukvaruutveckling. Dessutom erbjuder konferensen en plattform för nätverkande mellan akademin och näringslivet.

Nyheter 2016

  • Arrangeras i år på Linköpings universitet, efter fyra år i Stockholm.
  • Tvådagarskonferens med ökad möjlighet till nätverkande.
  • Välkomnar fler talare än tidigare och ser gärna talare från både näringsliv och akademin.

Presentationer och talare

Alla som kan presentera exempel på forskning gjord i samarbete mellan akademin och näringslivet inom mjukvaruintensiva system är välkomna att skicka in förslag på presentationer. Se call for presentations.

Under de kommande veckorna kommer vi presentera flera spännande talare som redan är klara, som öppningstalare och keynotes.

Kortfakta STEW

  • Arrangeras 12-13 oktober 2016 på Linköpings universitet
  • Grundades 2011
  • Arrangeras av den ideella mjukvaruorganisationen Swedsoft, som arbetar med att öka samarbete och kunskapsutbyte mellan olika branscher, akademin och offentlig sektor.
  • Deadline för presentationsförslag 1 juli 2016
  • Programkommittén 2016 består av Rikard Andersson (Swedsoft/Ericsson AB), Daniel Ståhl (Ericsson AB), Gabriel Modéus (Swedsoft), Kristian Sandahl (Linköpings Universitet), Anders Åström (Combitech), Helena Holmström Olsson (Malmö Högskola) och Fredrik Heintz (Linköpings Universitet).

Kontakt

Gabriel Modéus, Generalsekreterare, Swedsoft
gabriel@swedsoft.se
08-782 09 79
072-571 99 93

Swedsoft är en ideell förening med medlemmar från industri, institut och akademi. Vi vill göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system och genom det bidra till att stärka välfärd, industriell konkurrenskraft och akademisk status i Sverige. För att åstadkomma detta arbetar vi med att informera politiker och beslutsfattare i samhället samt bidra till att utveckla det svenska utbildningssystemet för att säkra framtida kompetensbehov hos våra medlemmar. Vidare vill Swedsoft vara en stark plattform för att samla aktörer och nätverka över branschgränser och mellan industri och akademi. Läs mer på www.swedsoft.se.


Nyheter


Swedsoft om standardisering av AI

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om

Vill du vara talare på STEW?

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan

Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet. Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Arbetskraftsinvandring – webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts