STEW Keynote: Jan Bosch, professor på Chalmers och Director av Software Center

Professor Jan Bosch är internationellt erkänd för sin forskning inom mjukvaruutveckling och sitt arbete med att öka samarbetet mellan industrin och akademin. Han är en talare som på ett underhållande sätt kan tala om komplexa ämnen. Första dagen av STEW 2016, 12 okt, håller han en keynote med titeln ”Speed, Data and Ecosystems: Excelling in a Software Driven World”.

Syftet med STEW är att uppmuntra och lyfta fram goda exempel på forskningssamarbeten mellan industrin och akademin samt att inspirera till nya projekt och samarbeten inom mjukvaruområdet.

– Vi är glada att professor Jan Bosch vill tala på Swedsofts årliga konferens STEW. Jan ger sin publik en tydlig bild på våra framtidsutmaningar men även en inspirerande vision för hur vi skall möta dessa. Han är ett föredöme för hur man kan utveckla samarbetet mellan näringsliv och akademin. Jans driv och engagemang i frågan är unik, säger Stefan Andersson ordförande i Swedsoft och till vardags projektledare för framtida flygsystem på Saab.JanBoschLarge

– Jag ser fram emot att få berätta om mina framtidsspaningar under STEW 2016. Att konkret få till samarbetet mellan akademin och industrin är grunden i Software Centers verksamhet. Därför känns det helt rätt att tala på STEW där människor från hela landet möts för att inspireras inom hur samarbetet mellan akademi och industri kan ske, säger Jan Bosch.

Jan Bosch keynote kommer fokusera på tre områden som framtiden inom utvecklingen av mjukvarusystem är centrerad kring; snabbhet, data och ekosystem. Det handlar om hur snabbt ny mjukvara släpps, hur mycket data som samlas in från system och hur de används samt hur fler företag går från att ha allt själva till att börja lägga ut system hos andra och skapa ekosystem.

– När allt går snabbare och vi kan få fram mer data och mer och mer hamnar i ekosystem är det viktigt att samhällsfunktionerna hänger med. Det är en av anledningarna till att jag och Software Center är aktiva i Swedsoft. Genom vårt engagemang kan vi stärka varandra och visa på vikten av att satsa på utveckling av mjukvaruintensiva system i Sverige.

I sin keynote kommer han ge många exempel från de nordiska länderna och även spana ytterligare framåt: vilka steg måste industrin och akademin ta framåt för att tillsammans fortsätta vara konkurrenskraftiga?

Kortfakta STEW

  • Arrangeras 12-13 oktober 2016 på Linköpings universitet
  • Grundades 2011
  • Öppnas i år av Pontus de Laval, CTO Saab
  • Arrangeras av den ideella organisationen Swedsoft, som arbetar med att öka samarbete och kunskapsutbyte mellan olika branscher, akademin och offentlig sektor, med målet att göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system.
  • Deadline för presentationsförslag 1 juli 2016 – se call for presentations
  • Programkommittén 2016 består av Rikard Andersson (Swedsoft/Ericsson AB), Daniel Ståhl (Ericsson AB), Gabriel Modéus (Swedsoft), Kristian Sandahl (Linköpings Universitet), Anders Åström (Combitech), Helena Holmström Olsson (Malmö Högskola) och Fredrik Heintz (Linköpings Universitet).

Nyheter


Save the date – STEW 2024

The theme of STEW 2024 is “AI – Top Ten Topics for Swedish Industry”. Together we will look into, and

Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat: