Swedsoft välkomnar Mjärdevi Science Park

Swedsoft är glada över att idag kunna välkomna Mjärdevi Science Park som medlemmar. Mjärdevi är en inspirerande samlingsplats för teknikbolag i Linköpingsregionen och kännetecknas av högteknologiska, innovativa och framgångsrika företag med världsrykte.

Mjärdevi Science Park i Linköping grundades 1984 och är en av Sveriges äldsta Science Parks. Mjärdevi kännetecknas av högteknologiska, innovativa och framgångsrika företag med världsrykte. De flesta kommer direkt ur eller har starka kopplingar till forskningen vid Linköpings universitet. Styrkeområdena i parken är ”connectivity and mobile broadband”, ”active vehicle saftey” and ”visualisation, simulation & imaging”.

Mjärdevi-teknik återfinns i vardagliga produkter som smartphones, datorer, bilar, kameror och TV-apparater. Bolagen i parken jobbar med de flesta globala tillverkare av dessa produkter. I Mjärdevi Science Park finns en enorm innovationskraft som resulterat i många nya bolag under årens lopp. Mixen av stora bolag som Ericsson, Autoliv och Sectra samt små bolag som Senion, Amra och XM Reality gör att dynamiken i parken är hög. Här finns också många internationella bolag som valt att etablera sig och växa vidare, såsom Mediatek, Actia och Wolfram. Den öppna miljön med närhet mellan internationella storföretag, nystartade småföretag och världsledande forskning leder till spännande samarbeten och projekt.

”I Mjärdevi finns fler än 300 bolag med mer än 6000 anställda. Kärnkompetensen bland dessa är mjukvaruutveckling. Kanske rymmer vi landets skickligaste IT-personer? Kompetensfrågan ligger oss lite extra varmt om hjärtat, då vi har ambitionen att vara en av Sveriges och Europas mest attraktiva företagsparker för framtidens programmerare och utvecklare. Frågor som att få fler tjejer intresserade av programmering, att låta barn få testa på teknik och att ta tillvara på den internationella kompetensen är något vi brinner för, säger Lena Miranda, VD på Mjärdevi Science Park”

”Vi är glada över att ha med Mjärdevi Science park som medlemmar i Swedsoft. Mjärdevi är en inspirerande samlingsplats för teknikbolag i Linköpingsregionen och är engagerade i viktiga frågor för att driva svenska mjukvarubolag framåt. Vi ser fram emot nära samarbete med Mjärdevi Science park”, säger Gabriel Modéus, Generalsekreterare Swedsoft.


Nyheter


Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail