Efter STEW 2016

För en tid sen genomfördes årets Software Technology Exchange Workshop rum i Linköping. Bästa STEW hittills verkar vara den samstämmiga åsikten.

Till årets upplaga av STEW gjordes en del förändringar, bland annat förlängdes STEW till två dagar. Det verkar på återkopplingen som att detta var lyckat, bland dem som har deltagit på STEW tidigare år var alla överens om att årets STEW var bättre än tidigare år. Av alla deltagare satte 59,6% minst 8 (av 10) som betyg på innehållet i konferensen. Några kommentarer från deltagarna:

  • ”many interesting talks. good coverage and diversity of the topics.”
  • ”[…] I would say that it was better than many top-ranked conferences I have attended to.[…]”

Flera har även visat intresserade för att engagera sig i planeringen av nästa års STEW. Swedsoft har tagit emot mer än dubbelt så många frivilliga än antalet platser i programgruppen. Kul!

En klar majoritet (63,8%) av årets deltagare angav även att de är säkra på att de vill delta på nästa års STEW och 34% att de är intresserade av att delta.

Med detta kan vi med stor tillförsikt sikta på STEW 2017, 18-19 oktober 2017, med målet att det skall bli ännu bättre! Vi återkommer med mer information om STEW 2017 framöver.

Läs mer:

 


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en