Atea blir medlem i Swedsoft

Atea ny medlem i Swedsoft

Swedsoft är idag glada över att välkomna Atea som nya medlemmar i Swedsoft. Atea är specialister inom it-infrastruktur och säger att de som detta vill vara med och forma ett ännu bättre Sverige. Något som bland annat tar sin form i engagemang för att få barn att programmera.

Atea som är noterat på Oslo Börs finns i sju länder i Norden och Baltikum och har ca 6 800 medarbetare. I Sverige är de 2 000 personer, på ett trettiotal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Omkring 1 000 av dessa är konsulter.

Ett område Atea är engagerade inom är digital utveckling av svensk skola, genom sin nationella gruppering Atea Skola. Att det ska finnas digitala verktyg i skolan är inte längre någon fråga, något som Skolverket är tydliga med i förslaget för nationell IT-strategi. Den relevanta frågeställningen idag är istället, hur ska de digitala verktygen leda till bättre undervisning och därmed i förlängningen högre betyg?

Atea Skola berättar att de liksom Skolverket ser förverkligandet av den digitala utvecklingen som en ledarskapsfråga och därför arbetar de med att stödja skolledningen hos sina kunder i dessa frågor. Detta genom sitt breda utbildningserbjudande och en systematisk IKT-kartläggning, men också genom att kunna påvisa goda exempel och erbjuda inspiration och intressanta nätverk.

Kompetensförsörjningsfrågan var en av de frågor som gjorde att Atea fick upp ögonen för Swedsoft. Bland annat genom det projekt Swedsoft under året drivit kring skolans digitalisering, där vi har arrangerat workshops runt om i landet tillsammans med Skolverket.

Robert Malmgren, försäljningschef Atea Skola, berättar att ”diskussionen med Swedsoft startade i Almedalen där vi bland annat drev frågor om programmering i skolan. Vi kände direkt att Swedsoft är en väldigt intressant organisation med en spännande vision och att de driver helt rätt frågor för att utveckla Sverige för att ta sig an digitaliseringen, nu och i framtiden. Med tanke på att vi på Atea har ett mål om att bygga Sverige med it ser vi det som en självklarhet att vara med i detta spännande nätverk. Vi hoppas och tror att den kompetens vi har inom skolans digitalisering ska vara en nyttig del av Swedsoft framöver”.

Gabriel Modéus, generalsekreterare Swedsoft, säger ”vi är glada att ha Atea som medlem i Swedsoft. Ateas arbete med att lyfta fram vikten av kompetensförsörjning, bland annat i Almedalen, är viktig för Sveriges framtid som ett konkurrenskraftigt land. Tillsammans med Atea ser vi fram emot att bland annat fortsätta driva denna för svensk konkurrenskraft och välfärds viktiga fråga.”


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en