Framtiden

Swedsofts höstmöte och seminarium på Chalmers Lindholmen den 7 dec kan sammanfattas i ett ord, framtiden. Framtiden för föreningen och framtiden för svensk mjukvaruutveckling.

Höstmötet är ett tillfälle för reflektion och tillbakablick, men även för framåtblick. Under höstmötet diskuterades Swedsofts verksamhetsplan och dess mål och aktiviteter som ska vägleda föreningen och dess styrelsen och kansli. Bland annat betonades vikten av att vi regelbundet återkommer till hur föreningens aktiviteter fortskrider och vilka resultat vi uppnår.

Under dagen togs dessutom ett första (av två) beslut om en mindre ändring i stadgarna om när årsmötet senast ska äga rum. Förändringen gäller att sista dagen för årsmötet flyttas från innan mars utgång till senast 15 juni. Med en tydlig målsättning om att det ska ske senast i slutet av april.

Swedsoft höstmöteDet blev ett intressant höstmöte med många goda diskussioner som tillsammans leder föreningen framåt. En lärdom för oss som planerat mötet är att vi behöver lägga till ytterligare tid till nästa gång. Det fanns så många kloka synpunkter att vi drog över och fick en kortare lunch. Och lunchen är viktigt, inte bara ur det självklara perspektivet – vi måste äta, utan för att det är viktigt att vi samlas och lär känna varandra, byter idéer och skapar nya samarbeten.

Eftermiddagen fortsatte på detta tema, att sprida kunskap, prata om utmaningar och möjligheter inom mjukvaruutveckling. Vi fick höra flera medlemmar tala om hur de tänker inom dessa spridda områden:

 • Motivationsdriven verksamhet – en approach för att låta människor blomstra och öka
  effektiviteten i en organisation.
   Niklas Lindhardt, Culture Builder, CaptureInnovation
 • Becoming an always improving development organization, Anna Sandberg, Head of R&D Operations, Ericsson
 • Just-in-Time Decision Making, Johan Karlsson, Agil Coach, Hansoft
 • Accelerating the Digitalization of Industry, Jan Bosch, Director/Professor of Software Engineering, Software Center
 • The SW Development System – where we are after 2016, Jonas Wigander, Chief Process Architect SW Development System, Ericsson
 • Living up to the software skills challenge, Malin Rosqvist, Projektledare, Mälardalens högskola och Ian Dunne, Adjunkt Associate Professor, Institutionen för datavetenskap, Linnéuniversitetet
 • MDE4IoT: Supporting the Internet of Things with Model-Driven Engineering, Romina Spalazzese, Dr / Senior Lecturer, Malmö University
 • Swedsoft – Samlar svensk mjukvara, Stefan Andersson, ordförande, Swedsoft

Sammanfattningsvis blev det en dag med många intressanta diskussioner och ny kunskap.

Presentationerna från eftermiddagen kommer snart att finnas tillgängliga för nedladdning för medlemmar.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en