Framtiden

Swedsofts höstmöte och seminarium på Chalmers Lindholmen den 7 dec kan sammanfattas i ett ord, framtiden. Framtiden för föreningen och framtiden för svensk mjukvaruutveckling.

Höstmötet är ett tillfälle för reflektion och tillbakablick, men även för framåtblick. Under höstmötet diskuterades Swedsofts verksamhetsplan och dess mål och aktiviteter som ska vägleda föreningen och dess styrelsen och kansli. Bland annat betonades vikten av att vi regelbundet återkommer till hur föreningens aktiviteter fortskrider och vilka resultat vi uppnår.

Under dagen togs dessutom ett första (av två) beslut om en mindre ändring i stadgarna om när årsmötet senast ska äga rum. Förändringen gäller att sista dagen för årsmötet flyttas från innan mars utgång till senast 15 juni. Med en tydlig målsättning om att det ska ske senast i slutet av april.

Swedsoft höstmöteDet blev ett intressant höstmöte med många goda diskussioner som tillsammans leder föreningen framåt. En lärdom för oss som planerat mötet är att vi behöver lägga till ytterligare tid till nästa gång. Det fanns så många kloka synpunkter att vi drog över och fick en kortare lunch. Och lunchen är viktigt, inte bara ur det självklara perspektivet – vi måste äta, utan för att det är viktigt att vi samlas och lär känna varandra, byter idéer och skapar nya samarbeten.

Eftermiddagen fortsatte på detta tema, att sprida kunskap, prata om utmaningar och möjligheter inom mjukvaruutveckling. Vi fick höra flera medlemmar tala om hur de tänker inom dessa spridda områden:

 • Motivationsdriven verksamhet – en approach för att låta människor blomstra och öka
  effektiviteten i en organisation.
   Niklas Lindhardt, Culture Builder, CaptureInnovation
 • Becoming an always improving development organization, Anna Sandberg, Head of R&D Operations, Ericsson
 • Just-in-Time Decision Making, Johan Karlsson, Agil Coach, Hansoft
 • Accelerating the Digitalization of Industry, Jan Bosch, Director/Professor of Software Engineering, Software Center
 • The SW Development System – where we are after 2016, Jonas Wigander, Chief Process Architect SW Development System, Ericsson
 • Living up to the software skills challenge, Malin Rosqvist, Projektledare, Mälardalens högskola och Ian Dunne, Adjunkt Associate Professor, Institutionen för datavetenskap, Linnéuniversitetet
 • MDE4IoT: Supporting the Internet of Things with Model-Driven Engineering, Romina Spalazzese, Dr / Senior Lecturer, Malmö University
 • Swedsoft – Samlar svensk mjukvara, Stefan Andersson, ordförande, Swedsoft

Sammanfattningsvis blev det en dag med många intressanta diskussioner och ny kunskap.

Presentationerna från eftermiddagen kommer snart att finnas tillgängliga för nedladdning för medlemmar.


Nyheter


The Software engineer of the future

STEW, som arrangerades av Swedsoft tillsammans med co-hosts, samlade deltagare från olika sektorer i Stockholm för att diskutera årets tema:

Webbinarium om effektiv hantering av teknisk skuld

Under webbinariet delade Dr. Javier Gonzalez Huerta med sig av flera värdefulla insikter om datadrivna tekniker för effektiv hantering av

Höstwebbinarier på tema mjukvara

Notera datumet i era kalendrar och anmäl er idag: Technical Debt Benchmark – Focus where the pain is 🗓️ Date:

Software Technology Exchange Workshop 2023

Årets tema är The Software engineer of the future och vi kommer att utforska flera intressanta ämnen som Volvo cars