Re:Qualify ny medlem i Swedsoft

Swedsoft är idag glada över att välkomna Re:Qualify som nya medlemmar i Swedsoft. Re:Qualify specialiserar sig på krav- och informationskvalitet med olika tjänster och produkter.

Re:Qualify är ett relativt ungt bolag och startade 2016. Den största anledningen till starten var att en spanskt partner, The Reuse Company, ville flytta fram sina positioner i Skandinavien där Re:Qualify ska verka som säljkanal och kompetensstöd.

I samband med att Re:Qualify blev antagna som medlemmar tog vi ett samtal med vd Christer Fröling.

Ni är specialiserade på krav- och informationskvalitet, vad är det ni vill erbjuda här?

– Området krav- och informationskvalitet är ett eftersatt område som kommer att få större fokus i framtiden. Att kunna synkronisera och kvalitetssäkra olika informationsmängder och skapa en kunskapsväv som spänner över flera domäner, organisationer och funktioner kommer att i framtiden vara det som ger en organisation försprång. Genom denna teknik så kan du se om dina krav i ett kravverktyg överensstämmer med din designmodell i ett annat verktyg och dina testfall eller testmodeller i ett tredje. Dessutom är en annan viktig aspekt i verktygen att hjälpa IT projekt att lyckas, dvs leverera på tid, budget och få en nöjd slutkund

– Möjligheterna är oändliga och det är nästan bara fantasi som sätter begräsningarna för vad en verksamhet kan åstadkomma. Det finns massor av pengar att tjäna på att öka kvaliteten i kravarbetet.

Vad vill ni uppnå?

– Vi vill öka kvalitén inom utvecklingsorganisationer så att de får en möjlighet att verkligen formulera korrekta krav och skapa specifikationer som är kompletta och konsistenta. System blir mer och mer komplexa, teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och utvecklingen sker ofta distribuerat över hela jorden. Vi vill hjälpa företag att bli bättre på att kravställa vad de vill ha och säkra att denna information finns tillgänglig för de som behöver den. Det är idag ett ofantligt resursslöseri inom detta område och anledningen till att det inte görs mera är en blandning av okunskap om betydelsen av kvalitet i denna del av ingenjörsarbetet och så har man över tid anpassat sin organisation efter detta. Idag fokuserar många på att lösa symptomen av dåliga krav istället för att förändra med olika typer av effekthöjande aktiviteter inom integration, test och deployment.

Vad har ni på gång framöver?

– En spännande applikation är att skapa kunskapsbibliotek mot vissa specifika behov. Just nu skapar vi bibliotek för Offentlig Upphandling och för Säkerhetsstandarden ISO26262. Dessa gör att du kan vara säker på att du redan från ditt initiala kravarbete följer de riktlinjer du sagt att du skall följa. Du får stöd från mätetal och regler för att se hur väl ditt projekt uppfyller de interna kraven och standarderna. Allt är dessutom återbrukbart och skalbart inom din organsiation. Systemet lär sig hela tiden och baseras på NPL teknik och artificiell intelligens. Vi skapar just nu ”Google för ingenjörer”.

Varför valde ni att söka medlemskap i Swedsoft?

– På min förra arbetsplats var jag engagerad i Swedsoft. Att ansöka om medlemskap för Re:Qualify kändes därför naturligt då jag upplevt att Swedsoft gjort ett viktigt jobb inom att stärka svensk mjukvaruindustri i sina inspel och projekt. Jag tycker dessutom att Swedsofts nätverk är ett bra tillfälle att träffa nya samarbetspartners och kunder.

Varmt välkomna till Swedsoft, Re:Qualify


Nyheter


Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail