Tack för årets mjukvarukonferens – STEW

Årets mjukvarukonferens Software Technology Exchange Workshop, STEW, ägde rum förra veckan. Det blev två dagar fyllda med spännande presentationer och goda möten.

Öppningstalare Patric Palm

Mjukvarukonferensen STEW har som syfte att uppmuntra samverkan mellan akademi och näringsliv för att öka kännedomen om varandras intressen och vad man gör. Under dagarna hölls därför inspirerande presentationer av personer från både akademi och näringsliv om ett stort antal ämnen kopplade till mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling.

Första dagen inleddes av Patric Palm, en av grundarna av Favro och Hansoft, som talade om att se agila organisationer och inte bara agil mjukvaruutveckling. Att skapa en agil kultur på arbetsplatsen där alla avdelningar förstår och arbetar utifrån ett agilt tankesätt.

Keynote Jonn Lantz

Dag två inleddes av Jonn Lantz, Technical Expert continuous integration, Volvo Cars som talade om Volvo Cars resa i den digitala och autonoma världen. Hur bilarna har och håller på att förvandlas till mjukvaruprodukter som blir mer och mer komplexa med stora mängder kod.

Under de två dagarna fick vi även höra och diskutera kring:

 • Software Technology for Self-Adaptive Systems
  Professor Danny Weyns, Linnéuniversitetet
 • Visual GUI Testing – From Academic Concept to Industrial Use
  Michel Nass
 • What happens when offshore teams are on-boarded in complex evolving software-intensive products?
  Professor Darja Smite, BTH
 • Optimizing waste and opportunity losses in requirements decision making and increasing decision agility
  Assistant Professor Krzysztof Wnuk, BTH och Carl-Eric Mols, Head of Open Source Operations, Sony Mobile
 • More Efficient Testing and a Higher Quality Software Product – How to Achieve Both?
  Sahar Tahvili, RISE SICS
 • Virtualized Embedded Systems for Testing and Development
  Professor Karl Meinke, KTH
 • ”No More Bosses? From hierarchies towards empowerment in large-scale software development
  Associate professor Helena Holmström Olsson, Malmö högskola
 • The Evolution of Continuous Experimentation in Software Product Development
  PhD Researcher Aleksander Fabijan, Malmö högskola
 • Connected Energy – Securely collecting transformer data from secondary substations
  Dr Emmanuel Frecon, RISE SICS
 • Modelware is the new software – Information system for managing a LARP event using a model driven platform
  R&D Manager Tomas Jonsson, Genicore AB

I årets konferens fanns fler och längre pauser för att möjliggöra ännu mer nätverkande och utbyte, något som många har vittnat om som bra både på plats och i den utvärdering vi genomför just nu.

Stort tack till alla er som deltog i år. Vi hoppas att få se er igen nästa år.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en