Swedsoft väljer ny styrelse och ordförande

Förra veckan hade Swedsoft årets vårmöte, i år på Linnéuniversitetet i Växjö. En av dagens händelser var valet av ny styrelse och efterträdare till avgående ordförande Stefan Andersson.

Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson (vänster) tillsammans med avgående ordförande Stefan Andersson (höger)

Förmiddagen ägnades åt två möten, ett medlemsmöte och ett årsmöte. Men först blev vi välkomnade till Linnéuniversitet av rektor Peter Aronsson.

Medlemsmötet handlar om serviceverksamheten där avgående ordförande Stefan Andersson presenterade vad Swedsoft gjort under året, ekonomin från serviceverksamheten och en ekonomisk prognos för 2018. Efteråt hade vi ett årsmöte för föreningen där årsredovisningen gicks igenom, vi valde ny styrelse och valberedning samt satte budget och medlemsavgifter för 2019.

Den stora händelsen på mötet var valet av ny styrelse och inte minst ny ordförande och vice ordförande. Efter att ha suttit som ordförande sedan ombildningen av föreningen 2014 hade Stefan Andersson, Saab, nu bestämt att det var dags att lämna över ordförandeklubban.

”Det har varit fyra givande och roliga år där vi gemensamt tagit Swedsoft till att bli en oberoende ideell förening som arbetar mot att göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system. Det är med stolthet jag blickar tillbaka och tänker på allt som hänt på denna korta tid. Men nu är det dags för mig att istället engagera mig som medlem och lämna över till nya krafter” säger Stefan Andersson, avgående ordförande.

Valberedningen har under hela våren gjort ett gediget jobb att ta fram kandidater, vilket märktes bland annat genom att nya styrelsen antogs med beröm av mötet. Till ny styrelse i Swedsoft valdes:

  • Niklas Lindhardt, CaptureInnovation, ordförande (tidigare vice ordfförande)
  • Birgitta Lundvik, Favro, vice ordförande (tidigare ledamot)
  • Henrik Lönn, Volvo AB – omval
  • Diana Unander, Linnéuniversitet – omval
  • Anders Caspár, Ericsson – nyval
  • Frida Andersson, Teknikföretagen – nyval
  • Michael Mattsson, Blekinge Tekniska Högskola – nyval
  • Markus Borg, RISE SICS – nyval

Niklas Lindhardt, nyvald ordförande i Swedsoft

”Det är med heder och tacksamhet jag kommer att försöka axla det förtroende föreningen visar mig i min nya roll som ordförande. Swedsoft är idag en stark förening, under tillväxt. Både vad gäller medlemsantal och nationell påverkan. Det är en mycket välskött förening som lämnas i våra händer, och en otroligt spännande tid vi har framför oss. Tack Stefan för allt ditt jobb och engagemang i föreningen, jag ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med dig som engagerad medlem framöver” säger Swedsofts nya ordförande Niklas Lindhardt.

På mötet valdes även en ny valberedning bestående av; Stefan Andersson, Saab (sammankallande), Kristian Sandahl, Linköpings universitet (omval), Emil Robertsson och Veronica Gaspes, Högskolan i Halmstad.

En eftermiddag om en omvärld i förändring

Emanuel Badehi Kullander, Teknikföretagen

Efter en längre lunch då goda möjligheter att nätverka gavs fortsatte dagen med ett program med titeln ”Svensk mjukvara i en föränderlig omvärld”. På programmet hade vi en kort introduktion av Swedsoft och hur vi genom föreningen kan jobba tillsammans, av föreningens generalsekreterare Gabriel Modéus. Därefter fortsatte Henrik Lönn, styrelseledamot i Swedsoft, med att presentera den nya möjligheten att starta arbetsgrupper inom föreningen för dem som vill driva frågor där en grupp om open source software är under uppstart i Malmö.

Efter detta fick vi höra Emanuel Badehi Kullander som ansvarig för handelspolitik och standardisering på Teknikföretagen prata om global handelsutveckling och Brexit och hur dataflödena påverkas av detta. En viktig och aktuell fråga för många medlemmar. Emanuel pratade bland annat om läget kring Brexit, vad som är på gång framöver och möjliga scenarion framöver och hur detta och annat i vår omvärld påverkar dataflöden.

Från vänster; Li Ljungberg, Teknikföretagen, Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen samt Gabriel Modéus, Swedsoft

Efter Emanuel hade vi paus med ytterligare möjlighet till mingel. Därefter fortsatte eftermiddagen med statistik som verktyg för att se möjligheter och möte utmaningar. Under slutet av förra året har Swedsoft, Teknikföretagen och IT&Telekomföretagen alla samlat in statistik med lite olika inriktningar och målgrupp. Men gemensamt så visar alla tre organisationernas statistik på ett antal utmaningar kopplat till svensk mjukvaruutveckling. Framför allt kopplat till bristen på kompetens och de utmaningar som vi står inför på grund av denna. Efter de tre korta presentationerna diskuterades i helgrupp de utmaningar som deltagarna ser och också kopplat till de sista presentationerna om vad statistiken visar för utmaningar.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en