Nya medlemmen Nenorecic – en trygg länk till Indiens bästa utvecklare

Idag välkomnar vi Nenorecic som ny medlem i Swedsoft. Från att tidigare bara ha levererat färdiga digitala lösningar till slutkunder vill Nenorecic möta den enorma efterfrågan på kvalificerade programmerare. Ett team erfarna specialister baserade i Göteborg blir bryggan mellan de svenska kunderna och bolagets egna utvecklare i Indien. Att bli medlemmar i Swedsoft beskriver de som en självklarhet.

Grundarna Anoop Mathew och Anders Heimerson vet att det ibland finns en skepsis mot att jobba mot Indien. Men de tycker själva att de nu har hittat botemedlet mot det. I moderbolaget Ciceronen Analytics (som levererar färdiga digitala produkter till slutkunder) har de framgångsrikt arbetat efter en modell där konceptutvecklingen och projektledningen görs från Sverige, medan programmeringen sker hos deras eget utvecklingsbolag Indien.

Under åren har de lagt stor möda på att hitta rätt medarbetare och att trimma in en effektiv produktionskedja som möter svenska krav på kvalitet och funktionalitet. Nu vill de ge andra möjlighet att utnyttja samma fördelar.

Det nya företaget Nenorecic blir en brygga mellan det svenska sättet att arbeta och den indiska effektiviteten och spetskompetensen. Först och främst vänder de sig till digitala konsultbolag som behöver kapa produktionstoppar, men de kan också ta ansvar för hela utvecklingskedjan från idé och koncept till färdig lösning. Arbetsområdena inkluderar webb, appar och kundanpassade systemlösningar med särskild spjutspetskompetens inom .net och Java.

Anoop Mathew, som är bolagets VD, har lång erfarenhet av IT-utveckling i Indien och både han och Anders Heimerson har dessutom arbetat många år inom och mot den svenska industrin. Det vet att det inte räcker med att bara erbjuda hög kompetens inom programmering och utveckling.

På Nenorecic förstår vi båda arbetskulturerna och säkerställer effektiv kommunikation mellan alla parter. Med vår etablerade arbetsprocess kan kunderna känna sig trygga med att projektledning, kravspecifikation, idéutveckling och kvalitetssäkring sköts av oss, så att de slipper att detaljstyra varje projekt själva, säger Anoop Mathew.

Anders Heimerson är marknadsansvarig och driver även Ciceronen Analytics. Han ser framtiden an med stor förväntan. Det nya bolaget Nenorecic (Ciceronen baklänges) har fått mycket positiv respons och är redan i startfasen av flera projekt.

För oss är det självklart att bli medlemmar i Swedsoft. Jag har hela mitt yrkesliv brunnit för modern teknik och kommunikation. Vi delar Swedsofts mission att göra det svenska näringslivet starkare med hjälp digitalisering. Och jag tror att gränslöst samarbete är en förutsättning för att Sverige ska fortsätta ligga i täten inom mjukvaruutveckling.


Nyheter


Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande

Inför workshopen kom myndigheten med ett antal frågeställningar som diskuterades på workshopen. I rapporten Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra

Samling av mjukvarusverige 2023

Vid årets workshop, som ägde rum på Teknikföretagen i Stockholm, var huvudfokuset att bistå Myndigheten för Yrkeshögskolan med insikter kring

Trevlig sommar och höstens evenemang

Under årsmötet välkomnades två nya ledamöter till styrelsen, Linda Örtlund, SKF och Patrik Sandgren, Teknikföretagen. Vi fortsätter att utveckla våra sektioner inom Swedsoft Expert Network och välkomnar

Introduktion till Cyber Resilience Act

Sedan 2022 är Rikard globalt ansvarig för digital produktsäkerhet inom SKF och har de närmaste åren varit engagerad i deras