Vad är mjukvarans vikt för svenska företag?

I veckan landar en inbjudan från Statistiska Centralbyrån hos 9425 företag runt om i Sverige om möjligheten att besvara en enkät om mjukvarans betydelse för svenska företag. Enkäten är den andra omgången av statistiken som drivs av föreningen Swedsoft och som belyser vikten av mjukvara för svenska företag.

Framtagandet av enkäten och genomförandet av undersökningen finansieras till stora delar av Vinnova och kommer att ge faktaunderlag till flera lärosätens utveckling av kurser för yrkesverksamma. Detta genom frågorna som delas in i tre områden:

  1. Mjukvarans roll och funktion för olika företag.
  2. Trender som påverkar företaget.
  3. Identifiering av vilka krav på mjukvarukompetens som ställs, både vad gäller djup/bredd, och kompletterande kompetenser och färdigheter.

”Jag ser fram emot svaren på årets enkät, som kommer skapa den första möjligheten att se hur mjukvaruutveckling och behoven av mjukvara i Sverige utvecklas med många direkt jämförbara frågor. Jag vill uppmana alla som får inbjudan att svara på enkäten, varje svar är viktigt för att få fram bra data.” säger Gabriel Modéus, generalsekreterare, Swedsoft

Tidigare framtagen statistik visar sammanfattningsvis att mjukvara är en viktig del av hela Sveriges ekonomi. Hur mjukvaran används och behoven av kompetenser varierar, vilket ställer nya krav på kompetensförsörjning och -utveckling. Beroendet av mjukvara är även stort i hela samhället. Baserat på svaren och med utgångspunkt att ytterligare bidra till lärosätenas kursutveckling har enkäten vidareutvecklats under 2019.

 

Om statistiken

Första undersökningen genomfördes hösten 2017 och presenterades i rapporten ”Den osynliga infrastrukturen” under våren 2018. Rapporten som finns tillgänglig på Swedsoft.se, har uppmärksammats i många forum och presenterats runt om i landet. Den utgör även underlag till andra rapporter och myndighetsutredningar. Under våren 2020 kommer resultaten från årets enkät att publiceras.

Om projektet

Statistiken är ett delprojekt, lett av Swedsoft, inom det av Vinnova finansierade projektet ”Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion” som leds av Linnéuniversitet. Projektet som helhet syftar till att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin. Projektparter är Linnéuniversitet, Swedsoft, Blekinge tekniska högskola, Mälardalens högskola, Teknikföretagen, Högskolan Väst och Örebro universitet.

Om Swedsoft

Swedsoft samlar svensk mjukvara i en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Våra medlemmar är företag, akademi och offentlig sektor i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att Sverige ska vara världsledande på utveckling av mjukvara, mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster.


Nyheter


The Software engineer of the future

STEW, som arrangerades av Swedsoft tillsammans med co-hosts, samlade deltagare från olika sektorer i Stockholm för att diskutera årets tema:

Webbinarium om effektiv hantering av teknisk skuld

Under webbinariet delade Dr. Javier Gonzalez Huerta med sig av flera värdefulla insikter om datadrivna tekniker för effektiv hantering av

Höstwebbinarier på tema mjukvara

Notera datumet i era kalendrar och anmäl er idag: Technical Debt Benchmark – Focus where the pain is 🗓️ Date:

Software Technology Exchange Workshop 2023

Årets tema är The Software engineer of the future och vi kommer att utforska flera intressanta ämnen som Volvo cars