Biskop Johan Tyrberg avslutar STEW

STEW 2019 – fullt av möten och inspiration

Förra veckan ägde årets STEW konferens rum på Lunds universitet. Det blev en och en halv dag fyllda med nätverkande och intressanta presentationer runt årets tema - Connected Society.

Software Technology Exchange Workshop, STEW, arrangerades i år för åttonde gången. Nytt var bland annat att konferensen nu tagits fram tillsammans med medarrangörer bland Swedsofts medlemmar, närmare bestämt Lunds tekniska högskola, Malmö universitet, Blekinge tekniska högskola, Linnéuniversitet, Teknikföretagen, Saab, Starcounter, Addalot, Informator, ANTS och Business Region Göteborg.

Bland talarna fanns årets öppningstalare Maria Stellinger Ernblad som är digitaliseringschef på Malmö stad. I sin presentation berättade hon bland annat om hur Malmö arbetar med sin digitala resa, vad de vill uppnå, vilka utmaningar de har fokus på inom AI. Under diskussionerna togs det bland annat upp hur viktigt det är att alla delar av samhället, så som företag och medborgare, hjälper till med att lyfta sina perspektiv och behov för att skapa ett smart digitaliserat samhälle.

Årets andra keynote var Peter Neubauer, medgrundare och CTO på Mapillary. Peter berättade i sin presentation om hur de byggt upp systemet, fått en engagerad community, om kommande trender de ser och deras forskning.

Konferensen avrundades med att biskop Johan Tyrberg gav teologiska perspektiv på artificiell intelligens. I sin avslutningskeynote berörde Johan områden som rädsla, kan vi förlåta en maskin och kan den förlåta oss samt frågor om vad vi kan göra och vad vi borde göra. I sin presentation, som hade en positiv syn på AI, skickade han med många frågor till deltagarna.

Under hela konferensen gavs även möjlighet till och uppmuntrades att knyta nya kontakter samt skapa utbyten av tankar och kunskap. Bland annat genom placeringen på konferensen, diskussioner, den årliga STEW-middagen och alla pauser. Som arrangörer är vi nöjda över de levande diskussioner som fördes mellan deltagare och mellan deltagare och talare, något vi även fick flera positiva kommentarer på.

Före konferensen hölls även årets höstmöte där budget och verksamhetsplan för 2020 beslutades.

Tack till alla er som deltog, talade och på olika sätt engagerat er i STEW 2019!

Vill ni vara med som medarrangör 2020? Kontakta kansliet direkt.


Nyheter


Öppet för klimatet

På projektets hemsida kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat datavetenskap, cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket

Årskrönika och julhälsning från Swedsoft

Vi rivstartade vårvintern med workshopen Samling av mjukvarusverige och Software for professionals. På årsmötet valdes Stefan Frank till ny ordförande och till styrelsen tillkom även Tobias Strandh,

Karlstad Universitet ny medlem i Swedsoft

Vi fick en kort pratstund Bestoun S. Ahmed, Associate Professor, atavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU). Forskningen inom datavetenskap (CS)

Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.