Rapport: Hur kan Sverige bli världsledande på digital spetskompetens?

Idag släpper vi en rapport om vad som behöver göras för att Sverige ska tillhöra den internationella toppen inom digital spetskompetens. Rapporten är ett av våra inspel till Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet på deras regeringsuppdrag att “tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt”.

I början av rapporten går vi igenom tidigare definitioner av digital kompetens och föreslår en uppdaterad version. Eftersom digital spetskompetens baseras på den digitala kompetensen blir detta grund för den definition av digital spetskompetens som vi idag föreslår:

”Digital spetskompetens utgörs av en fördjupad förmåga att utveckla, konfigurera och förvalta digitala verktyg och tjänster samt förmågan att följa med i den digitala utvecklingen i syfte att identifiera, utveckla och tillämpa teknologier och kombinationer av teknologier i lösningar som är ändamålsenliga.”

Det är enligt deltagarna på Samling av mjukvarusverige, arbetsgruppen och dem som gett input till rapporten alltså ”en fördjupad och unik kunskap som har begränsad tillgänglighet. Det handlar om förmåga att utveckla, specificera och förvalta digitala lösningar, samt annan kvalificerad kunskap för att förstå, analysera och förhålla sig till den digitala utvecklingen.”

Efter att definierat begreppen går vi vidare med att analysera var Sverige är idag och sätta mål för vart vi ska. Här tas områden som högre utbildning, arbetsliv och arbetsmarknad, allmänhetens kompetensutveckling samt inte minst var vi ska vara 2025 upp. På detta följer ett avsnitt om hur vi kan samverka för att stärka digital spetskompetens i Sverige.

Sista området i rapporten handlar om vad vi behöver göra nu för att nå målsättningarna om digital spetskompetens. Under några huvudområden presenteras konkreta förslag på aktiviteter som olika aktörer (riksdag, regering, företag, organisationer med mera) bör vidta för att Sverige ska tillhöra den internationella toppen avseende att attrahera talanger, med största andel invånare med digital (spets)kompetens, med bred inkludering och arbetskraft som vidareutbildar sig under hela livet. Dessa huvudområden är:

  • Kompetensinventering – hur ser läget ut och vad behövs?
  • Popularisera och stimulera intresset för digital kompetens och spetskompetens
  • Genomför en kompetenssäkring
    • Satsa på livslångt lärande
    • Främja intresse för digitalisering hos unga
    • Underlätta kompetensinvandring för stärkt konkurrenskraft
  • Överväg obyråkratiska innovationsstöd

Bland de konkreta förslag som finns i rapporten tar vi till exempel upp frågor som vikten av att vi satsar på kompetensutveckling i lågkonjunktur, när många sägs upp eller permitteras. Vidareutbildning under lågkonjunktur är ett väldigt viktigt verktyg i den omställning som oftast behöver ske för att vi ska kunna ta oss ur den.

Grunden till rapporten kommer från Samling av mjukvarusverige 2020, den årliga träff och workshop som Swedsoft arrangerar med inbjudna beslutsfattare från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Rapporten är sedan framtagen av Gabriel Modéus, Richard Bunk, Linda Örtlund, Patrik Sandgren, Thorsteinn Rögnvaldsson, Claes Magnusson, Diana Unander och Erik-Wilhelm Graef Behm. Därefter har en stor mängd människor gett feedback och förslag på ändring till rapporten i en öppen process för medlemmar och deltagare på Samling av mjukvarusverige. Dessutom har 38 personer, från näringsliv, akademi och offentlig sektor, valt att ställa sig bakom rapporten med sina namn. Alla dessa personer listas i rapporten.

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning här.


Nyheter


Unikt samarbete skapar nationell kursplattform för yrkesverksamma

På learning4professionals.se samlas information om kurser speciellt anpassade för yrkesverksamma. – Vår nya plattform underlättar för de yrkesverksamma att välja

Cyber security in a complex world

Vi lever i en tid med snabb digital transformation och ett dagligt flöde av nya uppkopplade produkter och tjänster, såsom

STEW 2020 – Data for software development

På mjukvarukonferensen Software Technology Exchange Workshop (STEW) har vi sedan 2012 erbjudit ett forum för nätverkande och kunskapsdelning mellan olika

Enkät om återuppstart efter Covid-19

Våren 2020 var inte som någon förväntat sig och nu efter en annorlunda sommar försöker vi alla planera och se