Three universities & one course on digitalized production – Challenges and lessons learned

Den 7 juni bjöd Swedsoft in Paulina Myrelid, Mälardalens universitet och Kristina Eriksson, Högskolan Väst för att presentera sin kurs på seminariet Three universities & one course on digitalized production – Challenges and lessons learned.

Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet har tillsammans utvecklat kursen Digitally-enabled production för yrkesverksamma. Kursen syftar till att stödja och underlätta för tillverkande företag att bli konkurrenskraftiga och förbättra beredskapen för industri 4.0 på olika nivåer i produktionen.

Under webbinariet så delade Paulina Myrelid, Mälardalens universitet och Kristina Eriksson, Högskolan väst, med sig av deras erfarenheter från att gemensamt ha utvecklat och implementerat kursen de tre senaste åren. Samarbetet och kursutvecklingen har varit en del av samma projekt, finansierat av Vinnova, som den här webbinarieserien.

Software inspiration for professionals

Webbinarieserien Software inspiration for professionals är ett koncept där vi tillsammans med de andra organisationerna i vårt Vinnovafinansierade projekt, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Örebro universitet, vill ge deltagarna inspiration och ny kunskap direkt från experter från svenska akademin.

Serien är en del av det Vinnova-finansierade projektet ”Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion 2” och speciellt delen learning4professionals.se i projektet. Learning4professionals.se är en plattform med syfte att bidra till yrkesverksammas kompetensutveckling genom att synliggöra kurser speciellt riktade mot yrkesverksamma.

Är du intresserad av att vara med nästa gång? Se mer information om våra kommande tillfällen av serien här:

September 6th – AI and ethics for engineers

 


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en