Swedsoft vill ha era inspel till remissvar om cyberresiliensakten

Swedsoft är inbjudna att ge remissvar på Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020. Vi behöver nu era synpunkter på förslaget!

Bakgrund
Hårdvaru- och programvaruprodukter utsätts allt oftare för framgångsrika cyberattacker, vilket innebär att den globala årskostnaden för cyberbrottslighet beräknas uppgå till 5,5 biljoner euro 2021. Syftet med kommissionens förslag är att stärka cybersäkerhetsreglerna för att säkerställa säkrare hårdvaru- och programvaruprodukter.

Kommissionens förslag har två huvudmål som syftar till att säkerställa en korrekt fungerande inre marknad:
1) Skapa förutsättningar för utvecklingen av säkra produkter med digitala element genom att säkerställa att hårdvaru- och programvaruprodukter har färre sårbarheter när de släpps ut på marknaden och att tillverkarna tar säkerheten på allvar under hela produktens livscykel.

2) Skapa förutsättningar för att användarna ska kunna ta hänsyn till cybersäkerheten när de väljer och använder produkter med digitala element.

Swedsoft är nu inbjudna att ge remissvar till regeringen och önskar nu få våra medlemmars synpunkter på förslaget. Vi behöver era synpunkter senast söndagen den 5 februari 2023 till info@swedsoft.se.

Cyberresiliensakten_se
Bilagor till Cyberresiliensakten_se
Remissmissiv CRA


Nyheter


Save the date – STEW 2024

The theme of STEW 2024 is “AI – Top Ten Topics for Swedish Industry”. Together we will look into, and

Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat: