Swedsoft vill ha era inspel till remissvar om cyberresiliensakten

Swedsoft är inbjudna att ge remissvar på Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020. Vi behöver nu era synpunkter på förslaget!

Bakgrund
Hårdvaru- och programvaruprodukter utsätts allt oftare för framgångsrika cyberattacker, vilket innebär att den globala årskostnaden för cyberbrottslighet beräknas uppgå till 5,5 biljoner euro 2021. Syftet med kommissionens förslag är att stärka cybersäkerhetsreglerna för att säkerställa säkrare hårdvaru- och programvaruprodukter.

Kommissionens förslag har två huvudmål som syftar till att säkerställa en korrekt fungerande inre marknad:
1) Skapa förutsättningar för utvecklingen av säkra produkter med digitala element genom att säkerställa att hårdvaru- och programvaruprodukter har färre sårbarheter när de släpps ut på marknaden och att tillverkarna tar säkerheten på allvar under hela produktens livscykel.

2) Skapa förutsättningar för att användarna ska kunna ta hänsyn till cybersäkerheten när de väljer och använder produkter med digitala element.

Swedsoft är nu inbjudna att ge remissvar till regeringen och önskar nu få våra medlemmars synpunkter på förslaget. Vi behöver era synpunkter senast söndagen den 5 februari 2023 till info@swedsoft.se.

Cyberresiliensakten_se
Bilagor till Cyberresiliensakten_se
Remissmissiv CRA


Nyheter


Swedsoft om standardisering av AI

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om

Vill du vara talare på STEW?

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan

Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet. Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Arbetskraftsinvandring – webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts