Swedsoft vill ha era inspel till remissvar om cyberresiliensakten

Swedsoft är inbjudna att ge remissvar på Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020. Vi behöver nu era synpunkter på förslaget!

Bakgrund
Hårdvaru- och programvaruprodukter utsätts allt oftare för framgångsrika cyberattacker, vilket innebär att den globala årskostnaden för cyberbrottslighet beräknas uppgå till 5,5 biljoner euro 2021. Syftet med kommissionens förslag är att stärka cybersäkerhetsreglerna för att säkerställa säkrare hårdvaru- och programvaruprodukter.

Kommissionens förslag har två huvudmål som syftar till att säkerställa en korrekt fungerande inre marknad:
1) Skapa förutsättningar för utvecklingen av säkra produkter med digitala element genom att säkerställa att hårdvaru- och programvaruprodukter har färre sårbarheter när de släpps ut på marknaden och att tillverkarna tar säkerheten på allvar under hela produktens livscykel.

2) Skapa förutsättningar för att användarna ska kunna ta hänsyn till cybersäkerheten när de väljer och använder produkter med digitala element.

Swedsoft är nu inbjudna att ge remissvar till regeringen och önskar nu få våra medlemmars synpunkter på förslaget. Vi behöver era synpunkter senast söndagen den 5 februari 2023 till info@swedsoft.se.

Cyberresiliensakten_se
Bilagor till Cyberresiliensakten_se
Remissmissiv CRA


Nyheter


Öppet för klimatet

På projektets hemsida kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat datavetenskap, cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket

Årskrönika och julhälsning från Swedsoft

Vi rivstartade vårvintern med workshopen Samling av mjukvarusverige och Software for professionals. På årsmötet valdes Stefan Frank till ny ordförande och till styrelsen tillkom även Tobias Strandh,

Karlstad Universitet ny medlem i Swedsoft

Vi fick en kort pratstund Bestoun S. Ahmed, Associate Professor, atavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU). Forskningen inom datavetenskap (CS)

Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.