Öppet för klimatet

Nio svenska universitet har under hösten 2022 genomfört projektet ”Öppet för klimatet”, där de tagit fram öppna nätbaserade utbildningar för att stödja samhällets klimatomställning. Dessa utbildningar ger kunskap om hur nya lösningar inom exempelvis mobilitet, industriella processer, cirkulära kretslopp eller energiförsörjning kan introduceras.  

På projektets hemsida kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat datavetenskap, cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket annat. Samtliga utbildningar är tillgängliga för alla, kräver inga särskilda förkunskaper och är helt kostnadsfria.


Nyheter


Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail