Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

Fredagen den 28 april klockan 10:00 kallas du som medlem i Swedsoft till ett årsmöte för fastställande av verksamhetsberättelse, årsbokslut 2022 samt val av styrelse och valberedning. Vi bjuder på en lättare lunch.

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet.

Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm och digitalt, via Microsoft Teams

Medlemmar har en rösträtt per organisation. 

Vänligen notera följande: inför beställning av lunch och kaffe så kommer vi att ta ut en No-Show-avgift på 295 kr + moms vid utebliven närvaro utan avbokning. Du kan avboka senast tre dagar innan årsmötet.


Nyheter


The Software engineer of the future

STEW, som arrangerades av Swedsoft tillsammans med co-hosts, samlade deltagare från olika sektorer i Stockholm för att diskutera årets tema:

Webbinarium om effektiv hantering av teknisk skuld

Under webbinariet delade Dr. Javier Gonzalez Huerta med sig av flera värdefulla insikter om datadrivna tekniker för effektiv hantering av

Höstwebbinarier på tema mjukvara

Notera datumet i era kalendrar och anmäl er idag: Technical Debt Benchmark – Focus where the pain is 🗓️ Date:

Software Technology Exchange Workshop 2023

Årets tema är The Software engineer of the future och vi kommer att utforska flera intressanta ämnen som Volvo cars