Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

Fredagen den 28 april klockan 10:00 kallas du som medlem i Swedsoft till ett årsmöte för fastställande av verksamhetsberättelse, årsbokslut 2022 samt val av styrelse och valberedning. Vi bjuder på en lättare lunch.

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet.

Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm och digitalt, via Microsoft Teams

Medlemmar har en rösträtt per organisation. 

Vänligen notera följande: inför beställning av lunch och kaffe så kommer vi att ta ut en No-Show-avgift på 295 kr + moms vid utebliven närvaro utan avbokning. Du kan avboka senast tre dagar innan årsmötet.


Nyheter


Swedsoft om standardisering av AI

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om

Vill du vara talare på STEW?

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan

Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet. Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Arbetskraftsinvandring – webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts