Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

Fredagen den 28 april klockan 10:00 kallas du som medlem i Swedsoft till ett årsmöte för fastställande av verksamhetsberättelse, årsbokslut 2022 samt val av styrelse och valberedning. Vi bjuder på en lättare lunch.

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet.

Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm och digitalt, via Microsoft Teams

Medlemmar har en rösträtt per organisation. 

Vänligen notera följande: inför beställning av lunch och kaffe så kommer vi att ta ut en No-Show-avgift på 295 kr + moms vid utebliven närvaro utan avbokning. Du kan avboka senast tre dagar innan årsmötet.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en